sourze.se

Kommunismen har också gjort gott

"För borgerligheten och många socialdemokrater bjuder det emot att erkänna att kommunister över huvud taget gjort något positivt. Varje välförtjänt positiv utsaga om kommunismen måste alltid följas med en negativ."

Jag vill genom denna artikel uppvärdera kommunisterna och betona vilken roll de haft i världshistorien. Jag gör det med utgångspunkt av läsningen av två artiklar, "Obehagliga sanningar om kriget" av Svetlana Aleksievitj Göteborgsposten den 8 maj 2009 och en artikel i SvD med rubriken "Kinas stimulanser lyfter metallpriser" skriven den 12 maj 2009 av Fredrik Braconier.

För borgerligheten och många socialdemokrater bjuder det emot att erkänna att kommunister över huvud taget gjort något positivt. Varje välförtjänt positiv utsaga om kommunismen måste alltid följas med en negativ. Aleksievitj skriver om sin fars svårigheter att omvärdera freden. Hon skriver:

"För honom och hans krigskamrater är själva tanken på att omvärdera freden outhärdlig. Hellre än att ifrågasätta segern frånsäger de sig sina egna vittnesbörd."

Det man frånsäger sig är det förlorade slaget vid Rzjev som ligger bara 200 kilometer från Moskva. Det varade i 13 månader under hela 1942. I slaget dog en miljon människor och en halv miljon skadades, men fronten flyttade inte en centimeter, enligt Aleksievitj. Orsaken till nederlaget skulle vara att Stalin hade utrotat de erfarna ryska befälhavarna under utrensningarna på trettiotalet och att de hade ersatts av rena amatörer när det gällde krigföring. Marskalk Zjukov kallade 1942 för ett ”läroår”.

Antikommunisters svårigheter att omvärdera kommunismen gör att man ignorerar sig ovedersägliga fakta. Det har nu gått så lång tid efter murens fall att man inte borde vara känslomässigt påverkad när man utreder vad som hände när kommunisterna styrde östra Europa. Deras roll i segern i andra världskriget kan inte bestridas.

Det har varit lättare att erkänna de kinesiska kommunisternas välgärningar. Det kommunistiska partiet har 73 miljoner medlemmar och är således ett massparti. I Braconiers artikel om metallhandeln skriver han att Kina stod för 48 procent av världens stålproduktion. När det gäller koppar är Kina själv en stor producent, men importerar också mycket. Priset föll mycket under 2008 men har tack vare kinesiska inköp har det stigit med 50 procent sedan årsskiftet. Samma sak har hänt med nickel. Braconier skriver följande om Kinas ekonomiska utveckling:

"Kinas tillväxt kommer att öka under resten av 2009 när stimulansåtgärderna får full effekt. BNP kan växa med hela 9 procent under fjärde kvartalet vilket på årsbasis ger en tillväxt på 7,5 procent, beräknar Kinas statliga prognosinstitut."

För att förminska det kinesiska kommunistpartiets insatser drar man fram Tibetfrågan och brotten mot de mänskliga rättigheterna. Om man jämför med det demokratiska Indien och dess folkökning och underutveckling är utfallet positivt för Kina tack vare dess familjeplanering. Det gäller också för Östeuropa med deras fria aborter jämför med till exempel Latinamerika. Utan aborter hade kanske befolkningen varit den dubbla och levnadsstandarden mycket lägre än vad som nu är fallet.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 19 maj 2009 11:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: