sourze.se

Har den äran, Israel!

Israel fyllde år den 28 april. Somliga säger att landet fyllde 61, andra säger att det fyllde mycket, mycket mer. Det beror på vem som räknar.

Om man räknar FN som den enda myndigheten i världen så är det 61, om man räknar med att världshistorien började långt före FN fanns, så är det mycket mer.

Hur som helst bildade judarna sitt eget land på nytt år 1948. År 1948 fanns 806 000 människor. 282 000 var födda där och resten var immigranter. Den enda storstaden var Tel Aviv, med sina mer 100 000 invånare.

I dag bor 7 411 000 människor i landet. Befolkningsökningen under sista året var 154 000 nyfödda och mer än 12 000 immigranter, medan nettoökningen var 125 000. 75 av denna befolkning är judisk, 20 är arabisk och resten "andra". 14 städer har mer än 100 000 invånare och 5 har mer än 200 000.

Under den tiden har Israel byggt upp ett välfungerande demokratiskt system, en fri press, ett fristående juridisktsystem och en högteknologisk industri som väcker avund i hela världen. Dess nya utvecklingar inom jordbruk och medicin användes i hela världen. Läskunnigheten, antalet datorer, bokinköp, akademiska studier och abonnemang till symfoniorketrarna är bland de högsta i världen. Den mäktiga israeliska armén bibehåller sin mänsklighet trots flera årtionden av krig. Allt detta med stor villighet till självransakan och självkritik.

Ovanstående stycke mötes, självklart, med ett antal höjda ögonbryn och även aningslösa beskyllningar mest från yttersta vänsterkanten, både i själva Israel och i Europa. Att finna fel hos detta judiska land är en hobby för somliga, som i sin politiska blindhet inte kan se annat än övergrepp.

Vi går vidare i vår gratulation och fortsätter med en jämförelse med de svårigheter som vissa länders befolkningar lider av. Mat, bränsle och vatten är stora problem i Kina och Indien. Befolkningarna i Europa har åldrats, aids härjar i Afrika. Födelsetalen faller, även i den muslimska världen, i Gaza och på Västbanken. Ryssland lider av alkoholism och aborter och kan inte ta hand om sina sjuka. Kinas ett barn-politik har lett till obalans mellan antalet pojkar och flickor. En stor del av världens länder klarar inte av att möta upp de krav som befolkningen har, medan Israel, i stora drag, har kunnat stå utanför dessa problem. Landet skulle föredra att ha en miljon människor till som kan arbeta, tänka, bygga och skapa. Ryssar som kom i 90-talet deltog i den högteknologiska utvecklingen i mycket hög grad. Antalet nyfödda pekar på optimism och framtidstro. Israelen har, helt enkelt, accepterat ett levnadssätt där grundtanken är att kämpa och kämpa vidare.

Den andan som Sverige hade efter kriget, under 50-talet och in i 60-talet, med mottot "Bättre och bättre dag för dag" finns just nu i Israel. Självklart finns det några som klagar, men man klagar och klagar och kämpar vidare ändå. Alla känner till de bittra realiteterna, men investerar sin energi i framtiden, mest genom högutbildning. Livskraften är så stor i Israel att man kan nästan röra vid den! Den som inte kan eller vill tro på detta borde ta en resa dit.

Allt detta trots hotet som omger landet och som finns även inne i själva Israel, trots hot om bojkott från politiska motståndare i Europa, trots billiga och naiva påtryckningar från några som påstår sig vara "vänner och allierade".

Israeler tar hand om sitt land och ser till att det växer.

Ja må du leva, Israel, i år och i många år till!


Om författaren

Författare:
Ishak Haskiya

Om artikeln

Publicerad: 29 apr 2009 11:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: