sourze.se

LO-basens hycklande om löner

Gapet mellan "eliten" och arbetarna ökar, visar en LO-rapport. Själv tjänar Lundby-Wedin 1,2 och Mona Sahlin 1,5 miljoner. Som ordförande i Folksam har LO-basen godkänt VD: s lön på 5,6 miljoner.

LO-basen rasar alltså mot eliten. Det gör hon traditionsenligt varje gång när LO:s rapport om " Den svenska maktelitens inkomster" presenteras. Den genomsnittliga inkomsten för denna maktelit 198 personer sägs i rapporten vara 18,2 gånger högre än en industriarbetare. Det gör en årslön på runt 5,1 miljoner om året.

När den förre näringsministern Anders Sundström S tillträdde som VD i Folksam 2004 där LO-basen är ordförande fick han 1 miljon mer i grundlön än företrädaren Tore Andersson. Enligt årsredovisningarna för 2007 i Folksam Liv och Sak hade Anders Sundström en grundlön på 4,238 miljoner jämte en särskilt ersättning på 148 tkr och en årlig avsättning till en pensionsförsäkring på 1,354 miljoner. Totalt såldes 5,6 miljoner kronor. Sundströms namn saknas dock i LO:s senaste upplaga av maktelitens inkomster.

Så här krumbuktade sig LO-basen 2004, på frågan om varför den nye VD:n, skulle ha 1 miljon mer i lön än den avgående: " Vi kan inte samtidigt skilja ut oss totalt från den övriga branschen. Då får vi inte de bästa medarbetarna", var svaret.

Hmm, någon som känner igen varianter på det försvarstalet? Fast då förstås från andra makthavare, där sånt svammel, som bekant bara ett utslag av girighet och osund vänskapskorruption, enligt Lundby-Wedin.

Lundby-Wedin brukar regelbundet även gå till storms mot styrelsearvodena i storföretagen. Själv plockar hon ut flera hundra tusen om året i styrelsearvoden.

Många företag, flera storbanker exempelvis, har direktörer som finns representerade i andra företags styrelser, utan att dessa får en krona i eget arvode. Helt korrekt, har man bedömt det så, att styrelseuppdraget är en följd av anställningen och inte något personligt, och därför skall också arvodena oavkortat gå till huvudarbetsgivaren. En sådan policy är naturligtvis otänkbar inom det frasradikala LO, där flera av fackbossarna har det som lönsamt extraknäck.

LO-basen sitter också med i försäkringsbolaget AMF:s styrelse. Ett bolag som är samägt av Svenskt Näringsliv och LO. Där har man nu fått en ny VD. Det blev den tidigare chefen för Finansinspektionen, Ingrid Bonde. Hon höjde i ett slag därmed sin grundlön från 103,400 kr i månaden till 310,000 kr. Allt till LO-basens, inte bara godkännande, utan också synbara förtjusning.

Mindre känt är kanske att AMF är representerad i valberedningen för diverse storföretags styrelser. Samtidigt som LO gnyr över näringslivstopparnas löner är man med i den illustra lilla skara som väljer styrelser i storföretagen, som i sin tur väljer VD:n och därmed dennes lön och eventuella bonusar. Det här gör man storföretag som Alfa Laval, Nordea, Ratos, Skanska, SSAB, Swedbank, JM, Volvo och HM exempelvis.

Ett ytterligare exempel, där hon kunde göra sin kritiska röst hörd, om hon nu ville, är i det av rörelsen närstående KF. Där hade VD:n Lars Idermark 2007 en grundlön på 4,287 miljoner per år. Dessutom betaldes ytterligare 1,499 miljoner i en pensionsförsäkring vilket ger honom en ersättning på totalt 5,786 miljoner per år.

Vore det nu så att Lundby-Wedin, hade en uppriktig önskan, att förändra lönebilden för topparna inom svenskt näringsliv, saknar hon således inte möjligheter.

Men det är förstås tacksammare att med tårfyllda ögon och darrande underläpp göra indignerade utspel och hycklande skylla på andras girighet och oförmåga att tygla löneskillnaderna i samhället. Och hittills har den strategin gått hem.

Massmedia slukar ju regelmässigt hennes budskap med hull och hår. Inte ens på frågan om vad hon själv tycker är en rimlig lön för eliten, görs några jämförelser. Till TT svarade hon härom veckan så här: "Det är en svår bedömning, men kanske kan fyra-fem industriarbetarlöner vara rimligt, även om det också finns försvårande frågor, till exempel globaliseringen". Men det gäller uppenbarligen inte där LO-basen är med och beslutar.

Hon har säkert även vetskap om Svenskt Näringslivs siffror för 2008 vad gäller medianlönen för de 3,000 VD:ar som finns bland organisationen medlemsföretag.
Den var 73,000 kr i månaden eller 876,000 kr per år. Dvs klart under hennes egen, inte bara lön, utan också norm. Men den kunskapen är förstås inget som LO-basen vill skall spridas till medlemmarna.

Talande för rörelsens svårigheter med höga löner är Mona Sahlins svar i höstas på frågan: "Vilken klass tillhör du själv som privatperson?". Hon svarade då: "Medelklass. Men det beror på hur man definierar klass. Jag har inte studerat på universitet utan bara gått gymnasiet. Men utgår man från lönen är jag välbetald medelklass".

Om nu den välbetalda medelklassen i likhet med Sahlin tjänar 125, 000 i månaden, vad tjänar då den mindre välbetalda medelklassen? Kanske som en VD, som får nöja sig med 73,000 i månaden?
Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 09 feb 2009 13:26

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: