sourze.se

Trötthet och oproportionerligt våld

Trots rubrikerna verkar världen ha mättats av skildringar av de evigt pågående striderna mellan palestinier och israeler. Intresset kommer ytterligare att minska till följd av lågkonjunkturen.

En möjlighet för den oljeproducerande arabvärlden och Iran, att åter få världens blickar att fokuseras på striderna i Gaza och på Palestinafrågan som helhet, skulle vara att tillgripa en chockhöjning av oljepriset kombinerat med minskad oljeproduktion. Det har man gjort med viss framgång under tidigare större konflikter men i den nuvarande lågkonjunkturen är ett sånt scenario inte aktuellt.

Folk i omvärlden kommer också att ha mer närliggande problem att bekymra sig för de närmaste åren än denna till synes olösliga konflikt. Därför kommer intresset än mer att avta bland folk i allmänhet oavsett antal bilder på döda och lemlästade barn i Gaza.

Som vanligt numera - får man tillägga - är inte heller arabvärlden enig i sitt fördömande av Israel som den ende aggressive parten. Upprördheten är därför inte av samma dignitet som vid tidigare större konflikter. Entusiasmen för Hamas är minst sagt behärskad i Egypten, Jordanien och Saudiarabien. Det är ju ingen tillfällighet att Egypten håller sin gräns mot Gaza stängd och bara öppnar den i yttersta nödfall.

Tröttheten och uppgivenheten bland många här i väst för konflikten har naturligtvis inte hindrat de vanliga gråterskorna inom massmediavänstern att framträda och damma av de vanliga klyschorna.

"Våld löser inga problem" Israeliskt alltså. Palestinskt våld är av finare snitt
"Israels våld är oproportionerligt i förhållande till Hamas"

Ingen stat kan i längden tolerera så gott som dagliga raket- och granatattacker mot sin civilbefolkning utan att reagera och agera - i slutänden med militära medel. Israel är inget undantag. Men förväntas av någon anledning att vara det!

Det är inte utan att man får intryck från vissa på vänsterkanten att den bästa lösningen vore att judar åter bör låta sig dödas utan att försvara sig och helt och fullt acceptera en ny förintelse - fast nu för fredens skull.

Påfallande ofta framhålls - också bland dem som till nöds accepterar Israels rätt att försvara sig - att Israel nu tar till "oproportionerligt våld". Den intressanta frågan blir då vad som är "proportionerligt våld"? Logiskt borde det vara att Israel dagligen och helt urskillningslöst och på måfå skickar in ett par hundra raketer med civilbefolkningen i Gaza som huvudmål. Det är ju det som Hamas och Islamiska Jihad har gjort länge utan större upprördhet bland dem som nu kritiserar Israel.

Sanningen är väl att ingen kritiker av Israel kan definiera begreppet "proportionerligt våld" och vad man därmed skulle kunna acceptera. Istället blir allt som Israel vidtar i syfte att försvara sig lätt "oproportionerligt våld".

För övrigt vill jag, för den som har möjlighet, rekommendera den proarabiska TV-stationen Al Jazeera. Den har en engelskspråkig kanal som, skam till sägandes, är mer nyanserad än det mesta inom svenska massmedia.

Om författaren

Författare:
Lars Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 30 dec 2008 17:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: