sourze.se

Trötthet och oproportionerligt våld

Trots rubrikerna verkar världen ha mättats av skildringar av de evigt pågående striderna mellan palestinier och israeler. Intresset kommer ytterligare att minska till följd av lågkonjunkturen.

Kommentarer

Släpp grafittin loss, det är vår!

Grafitti upprör. Så pass att politiker förbjuder medverkan på Kulturhuset. Malcolm Jacobson från grafitti-tidsskriften "Underground Productions" ger sin bild av grafitti och striderna mellan de som är för och emot.

Kommentarer