sourze.se

Full som ett foster

"Fostret lever ända från befruktningen ett helt självständigt liv. Det har ett eget blodsystem men står i förbindelse med moderns via placenta. Genom den får fostret syre och näringsämnen - men även alkohol om modern dricker under graviditeten."

Befruktningen av ett ägg sker vanligtvis i äggledaren, det vill säga redan på dess väg från äggstocken till livmodern. När det så småningom kommer ned till livmodern fäster det sig vid dess slemhinna med ett trådliknande utskott. Området där det fäst sig bildar placenta.

Redan under de första veckorna utvecklar fostret ett eget blodomlopp som genom navelsträngen står i förbindelse med placenta. I den förgrenar sig navelsträngens blodkärl i ett mycket finmaskigt nät, så kallade kapillärer. Livmoderns vägg består av ett motsvarande system av ytterst fina kärl.

Kapillärerna i livmoderns vägg släpper igenom syre och näringsämnen, vilka tas upp av fostrets kärlsystem i placenta. Omvänt lämnar fostret samma väg ifrån sig koldioxid och andra slaggprodukter.

DET ÄR ALLTSÅ INTE SÅ ATT BLODET FRÅN MODERN CIRKULERAR GENOM NAVELSTRÄNGEN! Fostret lever ända från befruktningen ett helt självständigt liv. Det har ett eget blodsystem men står i förbindelse med moderns via placenta. Genom den får fostret syre och näringsämnen - men även alkohol om modern dricker under graviditeten.

De mycket allvarliga konsekvenser som detta kan medföra har under de senaste decennierna uppmärksammats i ett stort antal forskningsrapporter. Flera omständigheter gör, att fostret drabbas betydligt svårare än en mor som dricker!

Alkohol är en mycket liten molekyl i förhållande till de flesta näringsämnen och kommer därför mycket lätt PASSIVT över till fostret via placenta. Mycket talar dessutom för att alkohol på grund av molekylens laddning AKTIVT leds över från moder till foster.

Alkohol är obegränsat vattenlöslig vilket ytterligare ökar genomsläppligheten - man kan till exempel inte lösa hur mycket salt eller socker som helst i vatten, det kan man däremot med alkohol.

Fostrets förmåga att förbränna alkohol är ytterst begränsad. Levern är liten och fostret förblir onykter lång tid efter att mamman nyktrat till! Fostrets hjärna, som växer allra snabbast, saknar till skillnad från dito hos vuxen helt ett biologiskt skydd mot alkohol! Detta betyder, att fostret riskerar att allvarligt skadas av moderns alkoholkonsumtion.

DET FINNS INGEN VARELSE SOM SÅ BRUTALT SKADAS AV ALKOHOL, SOM ETT FOSTER, VARS MOR DRICKER!


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 26 dec 2008 12:27

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: