sourze.se
Artikelbild

Förbjud sex med djur

"Vi anser att de personer som ägnar sig åt djurplågeri inte ska få gå fria från straff på grund av brister i lagen. Sverige bör som de flesta andra länder tydligt förbjuda sexuellt umgänge med djur."

Det ska vara olagligt att ha sex med djur. Idag finns ingen direkt lagstiftning som förbjuder det. Svensk djurskyddslagstiftning är på många sätt ett föredöme, men brister när det gäller att skydda djur mot sexuella övergrepp.

Sexuellt umgänge mellan människa och djur regleras inte i svensk lag så länge inte djuret lidit fysiskt eller psykiskt. Om en människa förgriper sig på djur betecknas det alltså i sig inte som djurplågeri. Det skapar en svår gränsdragning. Sexuellt utnyttjande av djur hamnar i en komplicerad juridisk gråzon.
Djurens begränsade möjlighet att uttrycka motstånd eller ogillande skapar ett besvärligt bevisläge, vilket gör att förövaren går fri.

Det finns många skäl till att både se över lagstiftningen och möjligheten till att införa en separat lagstiftning mot djursex. Det är orimligt att djurskyddslagstiftningen som syftar till att skydda djur i fångenskap inte skyddar dem från sexuellt utnyttjande.

Varje år döms drygt 50 personer för djurplågeri. Runt 20 anmälningar om året handlar om djur som skadats fysiskt vid sexuellt utnyttjande. Siffran skulle antagligen vara mycket högre om de övergrepp många djur utsätts för skulle rymmas inom lagen.

Vi anser att de personer som ägnar sig åt djurplågeri inte ska få gå fria från straff på grund av brister i lagen. Sverige bör som de flesta andra länder tydligt förbjuda sexuellt umgänge med djur.

Djur ska behandlas med omsorg och respekt och därför gör vi allt vi kan för att sätta stopp för dessa handlingar.

Den gamla lagstiftningen räcker inte hela vägen och därför måste vi se över lagen och skapa ett bredare djurskydd.

Per Schlingmann m
Sofia Arkelsten m


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 28 nov 2008 11:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: