sourze.se

Vad din läkare inte berättar för dig - Del 1

Visste du om att fluor är ett nervgift som första gången användes av nazisterna i koncentrationslägrena för att dumma ner och minska viljekraften hos fångarna så att man kunde kontrollera dem lättare?

I en serie artiklar ska jag nu fokusera på sambandet mellan vad vi äter, dricker och hur vi mår och beter oss. Det finns en hel del forskning på området men den brukar sällan eller aldrig nå aldrig medierna eller den stora allmänheten. I varje artikel ska jag beta av ett ämne och visa på konsekvenserna som kan följa på att vi konsumerar sådant som i själva verket är rena rama giftet.

FLUOR

Fluor är ett grundämne vilket finns kemiskt bundet i naturen i olika mineraler, exempelvis flusspat d.v.s kalciumfluorid, apatit fluorhaltigt kalciumfosfat kryolit natriumaluminiumfluorid. Natriumfluorid är klassificerat som ett farligt gift och används i råttgift.

Den flour som används i kranvatten och tandkrämer är från början en restprodukt av aluminiumproduktion vilket ger natriumfluorid som är avfallet efter tillverkning av aluminium. Företagen hade i början stora problem att bli av med giftet men till slut bestämdes att man skulle göra som nazisterna gjorde, d.v.s ge det till folk att konsumera. Det gällde bara att övertyga allmänheten om att fluor inte var farligt utan snarare nyttigt.

Därför tillsatte man Oscar Ewing, advokat på "The Aluminium Company of America," som chef för U.S. Public Health Service 1947, den första myndighet som förespråkade fluor i dricksvatten. Företaget hade redan tidigare varit allierat med denna myndighet då den varit underställd "The Treasury Department", vars chef ägde en stor del av Aluminiumföretagets aktier.

Man drog igång en intensiv reklamkampanj i syfte att övertyga folk om att fluor inte bara var ofarligt utan rent av nyttigt. Det skrevs t.o.m vetenskaplig litteratur. 9 industrier som var anmälda för förorening med fluor ! skrev en sammanfattning av industrins fluorforskning.

1950 införde man vattenfluoridering i tio stora städer i USA. Cancerforskaren Dean Burk gjorde under 30 år en omfattande statistik över cancerdödligheten hos befolkningen i dessa städer och hos motsvarande befolkning i 10 städer som inte fluoriderats, sammanlagt 18 miljoner människor.

Han kunde visa att cancerdödligheten steg sakta mellan 1940 och 1950, och lika i de två jämförda grupperna. Efter införande av fluoridering hos hälften av de undersökta ökade dödligheten snabbare så att den efter 15 - 20 år var ungefär 10 högre än hos dem som inte fått sitt vatten fluoriderat.

År 1958 gav Kettering Laboratoriet vid Universitetet i Cincinnati ut en bunt sammandrag av 8700 vetenskapliga artiklar angående fluor där man påstod sig visa att ämnet är ofarligt. Forskaren Darlene Sherrell visade dock att dessa sammandrag inte stämmer överens med originalen.

Föga märkligt med tanke på att fluor är ett starkt enzymgift. Enzymerna är kroppens smörjolja som möjliggör alla kemiska reaktioner inne i kroppen.

Ketteringlaboratoriet sponsrades av två kemiföretag, två oljeföretag och sex metallföretag varav tre tillverkar aluminium, alla producenter av giftigt avfall som de ville tjäna pengar på.

Major George R Jordan vid US Air Force vittnade inför kommittén för oamerikansk verksamhet på 50-talet att under hans tid som förbindelseofficer i Sovjet så medgav ryssarna öppet att de använde fluor i sina fångläger för att göra de intagna dummare och mer lätthanterliga.

I tidskriften Nature, kunde man 1986 läsa följande:

"Under perioden 1979-1981, särskilt i Västeuropa, där fluoridering inte är så vanligt, gjordes ett antal tandundersökningar som jämfördes med studier gjorda ungefär ett decennium tidigare. Det stod snart klart att karies minskat avsevärt i områden utan fluoridering."

1988 skrev prestigefyllda "Chemical and Engineering News" en artikel där de beskrev hur röster som opponerat sig mot användandet av fluor tystats. Man har använt metoder som hot, förlöjligande och censur mot de forskare som studerat fluor och kritiserat användningen.

1989 visade studier gjorda av Fluor Batelle Research Institute i Columbus, Ohio, att fluor bidrog till skelettcancer.

År 1993 gjorde man studier i USA, Indien och Japan där man undersökte 445000 barn som bodde i områden med naturligt höga halter av fluor i dricksvattnet. I samtliga fall utgjorde en högre fluorhalt i dricksvattnet fler hål i tänderna.

2006 gjorde toxikologen Donald R. Taves och "National Research Center" en noggrann studie av fluor och presenterade en rapport på 450 sidor i vilken de bl. a beskrev att den mängd fluor som tillsätts i dricksvatten i USA definitivt skadar tänder och skelett. Professor Robert L. Isaacson i samma grupp förklarade att fluoret också kan förändra receptorerna i hjärnans celler.

"Generellt så påverkar fluoret hjärnans förmåga att utföra s.k signalfunktioner, vilket får till följd att information som passerar längs många vägar antingen är inkomplett eller felaktig" förklarar Isaacson.

Professor Isaacson sa också att fluor kan bidra till demens och att epidemologiska studier visar att intag av fluor sänker IQ:n hos barn.

Våren 2006 krävde National Academy of Sciences i ett upprop från 1000 experter att man utreder riskerna med fluor. En kommitté hade funnit mängder av oroande rapporter som aldrig utretts riktigt. T.ex att fluor i dricksvattnet kunde leda till sämre tandhälsa med missfärgningar och försvagad emalj, liksom oroande rön om lägre IQ, frakturer och skelettcancer.

Inte långt därefter publicerades en studie vid Harvard dental school som visade att det tycks finnas ett känslighetsfönster hos unga pojkar när deras skelett växer som snabbast.

De 5-10-åringar som drack kranvatten med fluor femdubblade risken för att drabbas av bentumör, osteosarkom, i åldern 10-19 år. Känsligheten var allra störst i åldern 6-8 år.

Nobelpristagaren Dr Arvid Carlsson, som är Professor Eremitus vid Göteborgs Universitet som själv kritiserat fluor var en av dem som skrev under uppropet:

"Jag har sett många studier och den här från Harvard är lite svår att avvisa. Studien var lite för kvalificerad för att inte inge oro," säger professor Carlsson..

Professor Olov Lindahl avslöjade i sin sista bok "Recept på hälsa" många av våra medicinska bedrägerier inklusive fluoret. Han skrev bl.a:

"Tron på fluorets välsignelsebringande egenskaper är enligt min mening en av de större medicinska förvillelserna i vår tid."

Den danske tandläkaren Henrik Lichtenbergs forskning visar att fluor stör bildandet av kollagen och leder till förstörelse av vävnaderna i senor, skelett, muskler, hud, lungor, brosk, njurar och luftrör.

Han förklarar vidare att fluor förvirrar vårt immunsystem och får det att angripa kroppens egen vävnad vilket ökar risken för tumörväxt hos de med anlag för cancer och att fluor även hämmar bildandet av antikroppar i blodet och bildar fria radikaler samt hämmar det normala syreförbruket i kroppen.

En som studerat fluor och andra gifter ingående är Dr Russel Blaylock i USA. I hans utmärkta bok "Health & Nutrition Secrets that can save your life", som jag varmt rekommenderar alla som är det minsta intresserad av sin hälsa och vilka gifter man bör undvika, har han ett mycket intressant och avslöjande kapitel om fluor.

Han berättar inte bara den smutsiga historien bakom fluorets historia och hur forskare manipulerade folk att tro att det var bra för dem, han beskriver också ingående vad fluor egentligen är och hur det påverkar vår hälsa.

Dr Blaylock skriver bl.a:

"Fluorid är så reaktivt att det kan äta sig genom stål, glas, järn, aluminium och de flesta andra ämnen, tillsammans med kvicksilver utgör det ett av de giftigaste ämnena på jorden."

Blaylock skriver också om hur fluor skadar hjärnan, DNA, minskar fertiliteten hos män och sänker IQ-nivåerna hos människor. Han skriver vidare att det finns samband mellan fluor - ADHD, autism, och andra former av utvecklingsstörning.

Det mest talande exemplet av alla som Dr Blaylock ger är det jag nu citerar direkt ur hans bok:

"En fråga som man ofta ställer till mig är: om fluor nu är så giftigt och de som saluför det vet om det, är de inte rädda att bli förgiftade själva?

De ÄR rädda för fluorerat vatten. När jag frågade en välkänd motståndare till fluorering samma sak så berättade han om borgmästaren i Sacramento som sa att hon röstade för fluorering av dricksvatten eftersom hon själv inte behövde oroa sig för giftet då hon hade ett omvänt osmosisfilter som renade vattnet.

Allt ni behöver göra är att ta en promenad längs korridorerna i Capitol Hill, USA:s kongress där senatorerna och de mäktiga håller till för att se alla vattenrenare på kontoren hos alla de som använt sin politiska makt för att tvinga fluorering på miljoner hjälplösa och oinformerade människor."

Professor Hardy Limeback medlem av National Academy of Sciences gjorde följande uttalande:

"Efterhand som fler och fler respekterade forskare och kunniga börjar tala om de skadeverkningar kronisk påverkan av fluor kan ge, kan vi bara hoppas att tandläkarna vill besvära sig med att läsa den dokumenterade forskningen."

Ph.D Robert Carton som är toxikolog och f.d forskare på US Environmental Protection Agency, sa så här om fluor:

"Fluorering är det största fallet av vetenskapligt bedrägeri i detta århundrade, om inte i alla tider."

Det finns alternativ till att borsta tänderna med ett gift som fluor. Sök upp din hälsokostaffär så kommer du sannolikt att hitta fullgoda ersättningar.

Källor:

Länk: geocities.com

Länk: 2000taletsvetenskap.nu

Länk: svd.se

Länk: pubs.acs.org

Länk: lichtenberg.dk

Länk: art-bin.com

Länk: amazon.com
Blaylock/dp/0929173481

Länk: fluoridealert.org


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 07 nov 2008 07:37

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: