sourze.se

Sverige har minst tre ursprungsfolk

Visserligen har riksdagen beslutat att samerna är ett ursprungsfolk, men det ger inte alls mandat till påståendet att samerna är Sveriges ursprungsfolk.

Jordbruks- och sameministern i förra regeringen Ann-Kristin Nykvist har tillsammans med ordföranden i Sametingets styrelse, Lars-Anders Baer, utgivit en påkostad 20-sidig broschyr i A4-format med titeln Same, same but different. Broschyren, som helt saknar referenser, har distribuerats till landets högstadieskolor i klassuppsättning och är avsett att användas som undervisningsmaterial om samerna.

På omslagets förstasida står att läsa md fet stil: SAMERNA SVERIGES URSPRUNGSFOLK.

Visserligen har riksdagen beslutat att samerna är ett ursprungsfolk, men det ger inte alls mandat till påståendet att samerna är Sveriges ursprungsfolk. Minst tre 3 ursprungsbefolkningar, av vilka kvänerna idag är den största gruppen, har rört sig inom aktuell del av Sverige och fortplantat sig där.

Våra äldsta och flesta forntida renfynd kommer från Skåne, det äldsta cirka 15 000 solvarv bakåt. De äldsta fynden av ren i Norrland ligger 800 år bakåt i tiden.

Den svenska rennäringen domineras nu av 4 - 5 generationens invandrare från Ryssland och från Norge. Med stöd av skattemedel, minst 200 - 300 miljoner årligen, och ett nätverk av samhällsavlönade tjänstemän och med 140 mil renstängsel, bekostat och underhållet med skattemedel, gör omkring 150 heltidsarbetande renägare anspråk på hela fastigheten Norrland. Broschyren "Same, same but different" är ytterligare ett exempel på intensiv lobbyverksamhet från samernas sida.

Med större rätt skulle några 100-tal skåningar kunna göra anspråk på hela fastigheten Norrland även om de tappat sitt skorrande R på vandring bakefter den smältande isen. Och vart tog kvänerna vägen? De är erkända av Nordiska Rådet, men har hitills inte fått samhällsstöd i Sverige till eget kansli, egen radio och egen tidning. Detta är väsentligt för att inte stämman skall tystna.

Läs gärna den tänkvärda boken av makarna Bertil och Valborg Winka "Har Du slutat vara lapp?". Den påminner lite om vårt historiska arv i samma kärva stil som Fänrik Ståls Sägner: "Jo, därom kan jag berätta, om frun så vill, ty jag var med".


Om författaren

Författare:
Mats Hägglöf

Om artikeln

Publicerad: 27 okt 2008 19:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: