sourze.se

Framtidens helhetstänkande kapitalism

Att som företag endast sträva efter högsta möjliga vinst är inte ens kortsiktigt hållbart. Därför kommer en ny kapitalism och ett nytt företagande att växa fram.

Många tankar finns om vad som kommer hända i framtiden och hur vi ska möta framtidens problem. Är det genom lagar och regleringar som vi kan förbättra människors situationer världen över? Är det genom märkning av varor och konsumentmakt? Eller är det genom ett helt nytt politiskt och ekonomiskt system? Alla dessa tankar är goda och tänkvärda. Frågan är bara hur det ska gå till och vem som ska leda utvecklingen. Vad jag nu kommer presentera är en ny typ av företagande som ser till mer än bara kortsiktig vinst för aktieägarna. Jag vill helt göra om problemformuleringen för skapandet av företag. Som jag ser det ska ett företag vara något mer än ett sätt för aktieägarna att förvalta sitt kapital för största möjliga avkastning.

Inom management litteraturen går trenden mer och mer åt att vidga vyerna och se mer av verksamhet och dess påverkan på världen och omgivningen. När perspektivet vidgas och mer av verksamheten uppmärksammas blir också verksamheten mer lönsam. Vad jag menar med det är till exempel hur ett företag blir mer lönsamt ju mer som de anställdas välbefinnande och utveckling ses som en del av verksamheten och inte bara som en kostnad för företaget. Det börjar bli tydligt för alla verksamma inom "management-eliten" att det är bättre att använda alla hjärnor i företaget och inte bara hjärnan på personen med den högsta posten inom företaget. Med andra ord så börjar betydelsen av att använda alla människors kreativitet, hjärta och hjärna bli uppenbar för alla och inte bara de som jobbar i företaget. För alla som har jobbat på ett företag vet att ju mer centralstyrt företaget är desto mer onödigt jobb blir gjort och desto mer jobb som är nödvändigt blir inte gjort eftersom den som bestämmer inte har insyn och förståelse för vad som händer på marken.

Vad jag försöker lyfta fram är helt enkelt att ett framgångsrikt företag i framtiden kommer att behöva se till mer än sin egen lönsamhet för att kunna fortsätta att vara konkurrenskraftigt i framtiden eftersom vid en för snäv blick på kortsiktig lönsamhet förlorar företaget möjlighet att arbeta långsiktigt och få ut det mesta av sina anställda under en längre period.

En annan mycket viktig faktor är ekologiskt hållbar utveckling. Företagen kommer i framtiden behöva se till ekologisk, personlig och social utveckling. Detta eftersom kunder, anställda och även leverantörer, borgenärer och aktieägare i framtiden kommer att börja lämna företag som inte tar vår framtida överlevnad som en viktig faktor i sin verksamhet. Med den utveckling som vi har just nu så kommer det inte ta särskilt lång tid innan det blir uppenbart att en fortsatt rovdrift på naturresurser inte är hållbart ens inom vår livstid och då kommer människor av självbevarelsedrift att börja lämna de företag som inte arbetar aktivt för att minimera sin miljöskadliga påverkan.

På ett socialt och psykologiskt plan kommer företagen också att behöva börja arbeta för att skapa en bättre arbetsmiljö där människor känner sig respekterade och accepterade för de som de är utan att behöva göra sig till. Det kommer ske eftersom ett företag som är enat har mycket större styrka att arbeta tillsammans så om människor blir uppskattade och respekterade och får ett värdigt bemötande kommer de att ställa sig mera helhjärtat på företagets linje och då kommer de anställda att minska sin kamp inbördes för att sluta upp bakom de gemensamma målen. Ett företag som har lyckats skapa total enighet bland sina anställda kommer utan svårigheter att konkurrera ut ett företag där de anställda hela tiden konkurrerar inom företaget och motarbetar varandra. Ett företag kommer således i framtiden att även se sina anställdas psykiska och fysiska hälsa som en grundläggande förutsättning för dess verksamhet. Anställda kommer att binda närmare kontakter och börja stödja varandra och arbeta med sina psykologiska problem tillsammans eftersom att alla sådana problem är negativt för gruppens samarbete och ett företag med samarbetssvårigheter kommer inte att klara sig om andra företag inte har det.

Kommunikationen kommer att gå mer emot ärlighet eftersom en lögnaktig kommunikation försvårar möjligheten för att fatta riktiga beslut och människor lägger ner massor av tid på att försöka få deras insatser att se bra ut och inte att göra vad de kan för att arbeta mot det gemensamma målet. När lögnerna och det sociala spelet för att nå maktpositioner försvinner eller minimeras kommer företagen att fungerar smidigare och vara mer flexibla och rörliga. Egotrippad envishet hos de anställda kommer försvinna och gruppen kan tillsammans agera mer samspelt och kraftfullt eftersom det gemensamma bästa styr och inte de enskilda individernas förutfattade meningar. När lögner och socialt spel försvinner kommer det vara mycket lättare att hitta de bästa lösningarna eftersom alla kommer att våga säga sin mening eftersom de vet att det är bäst för gruppen att få alla medlemmars ärliga mening så att gruppen har korrekt information att fatta sina beslut på.

En så djupgående förändring inom kulturen och hos de enskilda människorna kommer inte att uppstå särskilt enkelt, men så fort någon eller några har lyckats skapa en fungerande organisation med ett helhetsperspektiv så kommer dess fördelar snabbt stå klart för alla inblandade och även de som endast hör talas om det. Då kommer förändringens vindar att blåsa genom det konservativa näringslivet och gamla destruktiva "sanningar" och traditioner kommer att försvinna för alltid.

"We cant solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them." Albert Einstein.


Om författaren

Författare:
David Böhlmark

Om artikeln

Publicerad: 19 okt 2008 23:39

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: