sourze.se

Hållbar tillväxt

Behövs det hållbar tillväxt? De flesta människor vill förstås uppleva sina liv som meningsfulla och kreativa! Alla vill väl ha enklast möjliga access till engagerande och stimulerande aktiviteter...

... och till engagerande, kreativa, inkomstbringande och meningsfulla sysselsättningar. Så länge som det finns onödiga hinder för att alla helt och fullt skall ha möjligheter att uppleva allt som bidrar till optimal hälsa och vederkvickelse, så länge kommer det rimligtvis att finnas behov av hållbar tillväxt och förändringar. Bl.a. så bör de infrastrukturella och sociotekniska systemen och logistiken successivt förändras och utvecklas för att så långt som möjligt bidra till att avlägsna alla onödiga hinder.

Ekonomiskt och ekologiskt hållbar tillväxt kan i det långa loppet knappast ske på något annat sätt, än att de flesta människor har pengar över för att i tillräcklig omfattning köpa privata tjänster. Dessa tjänster bör då utformas så att de inte på något sätt leder till att våra gemensamma ekologiska fotavtryck ökar. Ökad efterfrågan på rena tjänsteverksamheter, bör rimligen på ett naturligt sätt leda till att utsläppen minskar, när det gäller växthusgaser och annat som är naturvidrigt och ohållbart.

För att då även den stora majoriteten av inkomsttagarna skall ha dessa möjligheter dvs. pengar över för att successivt kunna öka sin konsumtion av privata tjänster, så bör strategier utformas så att varje hushålls fasta månadsutgifter är så låga som möjligt. Precis allt och alla; människorna, naturen och de kommande generationerna, vinner i längden på att priserna och kostnaderna för maten, boendet och andra basala behov, successivt blir allt lägre och lägre. Rimligen bör alla förnuftiga människor kunna motiveras att samverka för att nå dessa mål.

För de flesta hushåll så är väl kostnaderna för boendet - inkl. värme, VA, el, IKT telefon, tv, radio, internet, musik…, inredningsutrustningar, möbler osv. - den största utgiften när det gäller de basala fysiska behoven. För närvarande så bör exempelvis ett svenskt hushåll i snitt ha inkomster på över 550 000 kr enbart för att kunna köpa en medianvilla. För all framtid så nödgas de sedan betala åtminstone 15 av inkomsten enbart för bostadslånen!
Länk: e24.se

För att bygga, underhålla och förvalta bostäder så bör därför alla intresserade, engagerade och berörda, på alla sätt försöka bidra till att successivt nedbringa livscykelkostnaderna till ett optimalt och kvalitetssäkrat minimum. Då det globalt sett finns - eller åtminstone finns behov av - uppåt någon miljard olika bostäder, så bör det rimligen vara angeläget att utveckla generella "operativsystem". Det har ju länge funnits datorer, kalkylprogram, datanät mm., men vad jag vet så finns det inga generella "operativsystem" för att på enklaste och kostnadseffektivaste sätt bygga valfritt utformade bostäder och andra byggnader!

Med generella "operativsystem" så bör arkitekten exempelvis kunna utforma valfri utformning och planlösning på ett villabygge. Från denna valfria planlösning, kombinerad med tvärsnitts- och materialbeskrivning på grund, alla väggar, bjälklag, undertak, tak osv., så bör "operativet" på några sekunder automatiskt kunna räkna ut exakt alla mått och antal och variation på alla ingående homogena tvärsnittsdelar av olika sorts material. Liksom exakta antalet på alla spik, skruv och allt annat.
Dessutom bör det automatiskt kunna föreslås att vissa mått kanske bör ändras några cm för att exakt passa med befintliga mått på de standardiserade materialdelarna. Ett fönster eller en dörr bör kanske flyttas någon decimeter, eller att måtten på köks- eller badrumsväggar ändras så att t.ex. de standardiserade kakelplattorna passar exakt. På en byggarbetsplats bör det rimligen numera knappast behöva användas såg, hammare eller andra bearbetningsverktyg. Det behövs ju knappast någon bearbetning vid bilmontering. Varför används det då fortfarande bearbetningsverktyg på byggarbetsplatser?

Från det att den helt automatiserade beräkningen av allt ingående material nått byggentreprenören, så bör denne rimligen automatiskt kunna lämna en exakt offert inom några minuter; och samma sak gäller förstås för eventuella underentreprenörer. Det som sedan gäller är att "operativet" helt simpelt automatiskt ser till att rätt saker anländer till rätt byggplats på exakt rätt tid osv… osv…

Lantbruken började mekaniseras för snart hundra år sedan, och nu är det bara någon procent av den arbetsföra befolkningen som arbetar inom denna sektor. Det bör väl snart vara dags att avfolka och automatisera tillverkningsindustrin och bygg- och transportsektorn m.fl. på motsvarande sätt för att successivt mer och mer och mer eliminera kostnader och miljöpåverkan till något absolut minimum! Det viktigaste är förstås att livscykelkostnaderna och logistiken nedbringas mer och mer och mer.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 11 sep 2008 23:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: