sourze.se

De ska va gött å leva - för alla 5

Av flera orsaker så är tydligen boende-, bygg- och anläggningssektorn inom Sverige en av konkurrenssituationen och de institutionella regelverken "skyddad verkstad".

Enligt ekonomifakta.se så har andelen personer mellan 20-64 år som får vissa delar av sin försörjning via bidrag ökat från 10 till 20 procent under de senaste 30 åren! Produktiviteten inom tillverkningsindustrin har samtidigt ökat med nästan 70 procent på 10 år. Men inom bygg- och anläggningssektorerna så är produktivitetsutvecklingen under samma tid endast så lite som 2 procent!

Den tekniska utvecklingen har alltså gjort att de arbetsinsatser som behövs för att tillverka mobiltelefoner, bilar, lastbilar osv., har minskats till ungefär hälften på ca 12 år. Men när det gäller arbetskostnaderna och därmed priserna för maten, boendet, arbetsresor mm., så verkar det som om de direkta eller indirekta behoven av arbetsinsatser istället har ökat eftersom bidragsbehoven ju bara ökar år efter år efter år!

Människor med låg- och medelinkomster har, samtidigt med att det sannolikt finns en allt mindre och mindre prisskillnad på de på den svenska marknaden valbara utbudssortimenten för just maten, boendet osv., uppenbarligen inte någon direkt nytta av den ekonomiska tillväxten!?!
OK, möjligen som allmosor - som opium för folket - i form av mobiltelefoner, Ikea-möbler, dataspel, platt-tv, fildelning mm.

Även om det inte är offentligt uttalat av rikspolitikerna, massmedia, ekonomerna, fackföreningspamparna och de övriga tolkningsföreträdarna och beslutsfattarna, så är det tydligen så, att det för etablissemanget - planerat eller aningslöst - är viktigare att hålla så många som möjligt sysselsatta i ekorrhjulen, än att med alla medel försöka öka produktiviteten och totaloptimera logistiken för att sänka arbetskostnaderna och därmed skatterna - avgifterna - bidragen - priserna och momsen för de basala försörjningsbehoven.

Av flera orsaker så är tydligen boende-, bygg- och anläggningssektorn inom Sverige en av konkurrenssituationen och de institutionella regelverken "skyddad verkstad". Frågan är om vi inte påminns om ett nyuppväckt "skråväsende", när Boverket, allmännyttan, byggjättarna och byggfackpamparna använder sig av institutionell klåfingrighet och privilegier, för att medvetet eller aningslöst fördyra och försvåra valfriheten inom boendets och vardagslivets infrastrukturella och sociotekniska system.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 21 aug 2008 09:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: