sourze.se

FRA - fortsättning!

I svarskommentar 23 till min artikel "FRA - avpersonifiera signalspaningen!"
så frågar sign. askensten
"… Uno! Det vore nog bra om du med ett par hundra ord sammanfattade det viktiga... du skriver…"

Här är försök till ett svar: 23/ OK, då... Efter att ha funderat lite så skall jag försöka ge ett exempel men det är jobbigt att tänka till i detalj, då man blir ganska trögtänkt på gamla dar!.

Exempel: Skatteverket beordrar varje företag att vid ett visst klockslag, en viss dag, varje månad och via e-post, skicka in kvalitetssäkrade data på varje anställds utbetalda månadslön, skatt, arbetsgivaravgift osv. i en lång standardiserad seriedatasekvens.
Men skatteverket har bara tillstånd att lagra varje sorts data månadslön, skatt osv. för hela Sveriges arbetande befolkning på 64 kbyte för varje sort månadslönen skall exempelvis uppdelas i 300 kr: s intervall upp till 76 800 kr/mån; antalet av dem som tjänar 76 800 och däröver är hopförda till samma vertikala stapel max 768 staplar.
Egentligen är nog 64 kbyte väl tilltaget; det skulle kanske räcka till hela EU utan att någon stapel går i taket över 16 miljoner med samma lön inom ett 300 kr: s intervall.

När Aftonbladet då begär ut månadens löne-, skatt-, osv. -statistik så får de bara dessa stapeldiagram. Och eftersom stapeldiagrammen månad för månad är nästan likadana och efter två månader så blir läsarens reaktion: "Jaså!, jaha… och?... så ser alltså statistiken ut i Sverige… men vadå, vad får man ut av detta?". Men från dessa 64 k data så gör man förstås enkelt ett nytt diagram, där man bara listar skillnaden mellan de två månaderna!

På samma sätt som enbart Sveriges BNP i sig är ganska ointressant. Förändringarna av BNP är däremot genast intressantare. På samma sätt så blir förändringarna månad för månad av löner, skatter osv. - inom vissa löneintervaller… - mer intressanta. Jämför man sedan samtidigt län för län, region för region, kommun för kommun osv… så blir det ännu mer differentierat mer intressant.

Men… stopp! … stopp! Stopp! Småkommuner då… nu är vi ju tillbaka på ruta ett! "… Vilka är det som tjänar över 76 000 i den här lilla kommunen?... det måste vara den och den och den… eller…? Och löner, skatter osv. är ju redan offentliga handlingar.
Men samtidigt har skatteverket mandat att beordra varje företag som säljer till slutkund de egentliga momsbetalarna att varje månad redovisa pris, antal, moms osv.. på upp till 768 olika utvalda produkter, som dock enbart får lagras på 64 kbyte.
Är det kanske då inga problem så länge detta sker på EU-nivå, Sverige-nivå, regionnivå? Men när man sedan kommer ner på kommunnivå osv., så är det kanske dags att begära särskilda tillstånd med rubriken skäligen misstänkt. I produktsortiment ingår förstås socker, pottaska, aktivt kol, hampafröer osv…!

Blandar man sedan in likvärdig statistik från försäkringskassan, sjukvården, socialbidrag, arbetslöshet, hyror, boendekostnader osv… var hamnar man då, egentligen?

Jag vet egentligen inte om detta ger något att fundera och fantisera vidare på? Och vilka som är för eller emot, och hur differentierade som diagrammen och förändringarna av diagrammen skall få lov att vara. Även om strömmande data inte alls får lov att lagras indexeras??? på mer än 64 kbyte för varje sökbegrepp eller kombination av sökbegrepp och då enbart på väl kvalitetssäkrat begränsad populationsdifferentiering.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 14 jul 2008 09:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: