sourze.se

FRA vs avpersonifierad signalspaning

På en del olika bloggar finns det dem som efterfrågar hur FRA-lagen bör utformas för att inte komma i konflikt med personlig integritet och individuella rättigheter.

Här är ett försök till ett embryo till ett förslag att lösa det, genom att göra det rent tekniskt och elektroniskt hårdvarumässigt. FRA har rimligen svårt att ge sig på att förändra plomberad hårdvara.

Avsikten med FRA:s signalspaning är - vad jag förstår - för att undersöka om det som någonstans i världen skickas via gränserna till och från Sverige kan tänkas utgöra något hot mot vårt land och dess medborgare. För att strukturera signalflödet så används - enligt en rimlig förmodan - utvalda sökbegrepp. Men för att automatiskt hitta all information som stämmer med dessa sökbegrepp, så borde rimligen räcka med att FRA enbart har fullständig rätt att göra detta enbart i "frekvensplanet"! Dvs. man har enbart rätt att automatiskt undersöka ATT det finns info som stämmer något, några eller alla dessa begrepp, samt exakta mängden av var och en av dessa "träffar". Detta kan exempelvis initialt presenteras som enklast möjliga histogram, med alla de olika sökbegreppen på x-axeln och mängden exempelvis per timme, dygn, vecka, månad osv. som staplar på y-axeln.

Har FRA enbart full rätt att registrera och lagra ATT och i vilken OMFATTNING som något stämmer med XOR:ar; komparerar sökbegreppen, så är ju all information helt AV-personifierad, helt utan IP-adress, I/O-riktning osv… osv… Den finns alltså enbart som ANTAL träffar för varje SÖK-begrepp under det utvalda tidsintervallet dATT/dt.

Det som FRA sedan kan göra är ju att jämföra hur antalet träffar sedan hela tiden förändras i förhållande till de utvalda tidsintervallen. Sker det då några signifikanta förändringar, så måste man söka tillstånd hos kontrollorganet på samma sätt som det behövs TVÅ oberoende som har olika nycklar till bankfacket för att undersöka ett visst tidsintervall i "realtid".

Sedan 90-talet så finns det kompletta "histogrammer" gissningsvis framtagna för bildbehandling som rena IC exempelvis LF48410. Utan dessa särskilda realtids-tillstånd bör alltså FRA enbart ha lov att använda speciella "histigramdatorer" som bygger på samma princip som histogramkretsarna. Dessa datorer är då helt hårdvarumässigt begränsade till att över huvud taget enbart kunna användas på detta sätt. Minnesbehovet blir då i det närmaste försumbart i förhållande till vad som annars skulle krävas. Det rör sig rimligen om några kilobyte för varje histogram istället för det terabyte-behov som kanske krävs i "realtid".

Jag försökte diskutera med olika sorts forskare och experter i början på 90-talet när 48410 kom ut på marknaden varför samhällsforskare m.fl. inte begär att hårdvarumässigt få använda sig av "histogramprincipen" för att hårdvarumässigt GARANTERAT helt avpersonifiera samkörning av alla möjliga sorts register. Men jag blev tydligen inte förstådd, då det inte fanns någon annan expert att hänvisa till. Idag finns det tydligen bl.a. fysiker som håller med om vad jag då försökte påtala!

Citat: "… Så till slut försvarsministerns senaste utspel: "Massavlyssning är inte möjlig". Jo, faktiskt, det är den. Var har Sten Tolgfors sina källor? Fysiker på CERN och andra partikellaboratorier filtrerar massor med primärdata. Det finns specialutvecklad hårdvara som väljer ut, i realtid, vilka händelser som skall granskas vidare.
Sedan finns specialutvecklade algoritmer för analys av de kvarvarande intressanta händelserna. Det är gamla välkända och vidareutvecklade algoritmer, typ radiella basfunktioner, KNN, etc. Likväl som specialutvecklad hårdvara, så kallad data mining chippar.
Ett annat exempel är kombinationer som till exempel den av IBM m.fl. utvecklade Zero Istruction Set Computer ZISC, som använder sig av dessa algoritmer i hårdvara…"
THOMAS LINDBLAD, professor i Fysik
Länk: svd.se

Den "histogrammer" som jag tittade på i början av 90-talet, kunde redan då registrera INKremera med en "trafikhastighet" av 40 miljoner per sekund.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 10 jul 2008 10:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: