sourze.se

Med allt du gör - ha den 7:e generationen i åtanke

En mayaindiansk vän sade "Jag har moderna, tekniska saker här i Sverige, men jag tycker inte om dom. Jag kände större lycka utan dessa i Guatemala när jag växte upp."

Mänskligheten lever gemensamt på Moder Jord, vars livs- och hälsobringande resurser i allt snabbare takt missbrukas. Detta sker genom skövling, utarmning och spridande av sådant som är skadligt för miljö och hälsa. Samtidigt växer sopberget och förvaring av skadligt avfall. Orsak och drivkrafter bakom detta är oftast ägandebegär och status hos maktfullkomliga och vinstintressen hos företag.

Samtidigt är den stora massan också orsak till detta, bland annat genom ohämmat konsumerande och en slags dyrkan av trendiga prylar, som reklamen lockar oss med. Behoven av det vi behöver är redan tillgodosedda i de rikare delarna av världen.

På grund av att en stor del av mänskligheten vill ha denna välfärd och trendiga prylar sker orättvisor för andra. Krig, fattigdom, våld och svält tillhör mångas vardag, oftast där man vill åt naturresurser eller har sugit ut dem. Man har dödat för att ta urbefolkningars mark eller tvingat bort dem med våld, bara för att man vill ha det de har.

Men lycka kan aldrig köpas eller nås genom att man kränker och skövlar land och folk. Verklig lycka finns inte i materiell lyx och status. Det är endast människans meningslösa försök till att nå det de saknar inom sig själva och i sitt liv, det vill säga sann lycka. Och forskning visar att vi inte alls blivit lyckligare trots den snabba materiella tillväxten. Tvärtom, med all tydlighet blir människor allt olyckligare i allt detta överflöd!

I det här läget behöver vi se över vad som är av mest värde i livet. Är det att ständigt skaffa nya statusägodelar, följa trender och se livets innehåll utifrån materiella värden eller är det livskvalité byggd på hälsofrämjande miljö och föda?

En mayaindiansk vän sade "Jag har moderna, tekniska saker här i Sverige, men jag tycker inte om dom. Jag kände större lycka utan dessa i Guatemala när jag växte upp."

Vi måste gemensamt börja tänka på barnen och ta ansvar för deras framtid. Vi vuxna präglar ju den och i den kommer vi själva att finnas som äldre. Vårt agerande nu är ju deras, och vår egen, framtid. Det finns ett indianskt begrepp som kallas "The Seventh Generation". Det bygger på att en sann ledare endast fattar beslut som är rätt för Den Sjunde Generationen, inte med vinstintressen för företag, sin egen inkomst, eller nästa opinionsundersökning eller bokslut i åtanke.

Vi i "Project Save The Earth" uppmanar alla att medverka till ekologisk balans, bättre miljö och rättvisa genom att välja att det är trendigt att inte lockas till att vara köpkraft åt industrin så att den inte längre kan tillåtas förstöra miljön. Välj istället att det är trendigt och trevligt, att använda begagnat, sy om, piffa upp med detaljer ur kasserat material och rata nya prylar och trender.

Mona Rosenberg
Cina Lagerstedt Nilsson
Ulrika Hävre
Ing-Marie Ekmark
Berit Eriksson
Project Save The Earth, www.pste.se


Om författaren

Författare:
Mona Rosenberg

Om artikeln

Publicerad: 24 feb 2008 23:42

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: