sourze.se
Artikelbild

Moderat kulturpolitik - så mycket mer än pengar

"Personligen är jag övertygad om att kulturen kommer att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle."

Johan Staël von Holstein har utsetts till ledamot i styrelsen för Statens kulturråd som årligen fördelar 1,9 miljarder kronor inom teater, dans, musik, konst, litteratur och tidskrifter. I samband med detta har vi fått en diskussion om moderat kulturpolitik. Dels har Johans profil i sig kritiserats, dels att han bland annat talat om behovet av att kunna följa upp de satsningar som görs.

Det är mycket glädjande att vi har fått en diskussion. Det trista är att den är full av skygglappar och som så ofta när moderat kulturpolitik ska recenseras: det handlar alltid handlar om pengar och finansiering.

Diskussion är viktig, inte minst när det gäller kulturens roll. Likriktning är farligt för en livskraftig kultur och här behövs bredd. Johan Staël von Holstein är inte heller ensam i den senaste tidens kulturdebatter med borgerliga förtecken. I förra veckan hördes Erik Zsiga diskutera rapporten "Kulturskymning inställd" i P1:s program "Nya vågen". En rapport som Johanna Nylander som skrivit på uppdrag av Timbro som visar på svensk kultur som välmående.

Personligen är jag övertygad om att kulturen kommer att spela en allt viktigare roll i vårt samhälle. Jag ser särskilt tre uppgifter.

För det första, som grund för självreflektion, inte minst för unga människor. Unga växer upp i ett mångkulturellt samhälle med en annan mediesituation, hemförhållanden och fortsatt starka könsroller. Kulturen kan spela viktig roll för att ge människor, inte minst unga, en möjlighet att se sig själva i ljuset av andra.

För det andra, som ett sätt att knyta an till vårt gemensamma arv och den viktiga grund som Sverige utgör. Det handlar om nationalscener och museer, men det handlar också om att låta den nu skapade kulturen komma många till del.

För det tredje, som en del av den ekonomiska tillväxten. I diskussionen om Sveriges utveckling är det lätt att förbise hur central kreativiteten är. Det har jag berört i tidigare artiklar och det jag ser som viktigt att fortsätta föra fram. I vår typ av kunskapssamhälle så utvecklas och växer samhället genom arbete, initiativrikedom och engagemang. Det i sin tur kräver ett kreativt klimat där människor och aktörer vågar ta risker och för det behövs en utvecklad kultur för att sporra kreativiteten.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 06 feb 2008 10:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: