sourze.se

Israel: Inför Winogradrapporten

I morgon kommer den sk Winogradrapporten att publiceras. Den handlar om Israels hantering av kriget mot Libanon sommaren 2006. Rapporten kan vara ödesdiger för Olmert som ansvarig statsminister, den kan också vara ödesdiger för Israels arméledning.

Winogradrapporten handlar om de fel som den israeliska regeringen och armén gjorde under andra Libanonkriget sommaren 2006. Den kommer att avgöra om Olmertregeringen faller eller ej. Faller den nu eller något senare kommer Israel med stor sannolikhet, att få en nationell enhetsregering för att avgöra de livsviktiga frågorna, såsom ett fredsavtal med palestinierna, områden som skall utrymmas osv - frågor som ändå inte kan av avgöras av en minimal majoritetsregering som den nuvarande. Rapporten kommer att avgöra om armén skall följa andra fälttaktiska normer när det gäller krigföringen i Mellanöstern, till exempel om den skall besvara fientlig eld varifrån den än må komma och till vilken nivå beredskapen vid gränserna och krisområdena skall höjas. I korta ordalag kommer Winogradrapporten att skapa en hårdare israelisk politik i området och en minskad vilja att lyssna på omvärlden.

För att förstå och minnas vad det handlade om mellan den 12/7 och den 14/8 2006 då kriget pågick kan man understryka följande handlingar:

1. Hizbollah skjuter med raketer mot några israeliska gränsstäder medan huvudattacken riktas mot två Humvees som patrullererar längs gränsen inne i israeliskt territorium. Två av sju soldater dör, tre såras och två tas till fånga. Israel förlorar ytterligare fem man i den räddningsaktionen som följer.

2. Lebanons ledning frånsäger sig ansvar och kännedom medan presidenten ger sitt stöd åt Hizbollah. Israel betraktar attacken som libanesisk eftersom Libanon dessförinnan hade bundit sig att avväpna Hizbollahmilisen och svarar med artillerield och flyganfall mot libanesisk infrastruktur. Flygplatsen i Beirut bombas för att förhindra vapenleveranser till Hizbollah. Isrealiska krigsfartyg blockerar hamnarna och armén går in i libanesiskt territorium den 23/7.

3. Hizbollah svarar med att bombardera norra Israel med katyusha-raketer och möter landanfallet med gerillakrig från hårda försvarspunkter.

4. FNs säkerhetsråd enhälligt beslutar att stoppa striderna med resolution 1701 och om Hizbollahs avväpning, om israeliskt tillbakadragande, om det libanesiska arméns övertagande av södra Libanon tillsammans med en utökad FN styrka, UNIFIL.

5. Den libanesiska staten och UNIFIL säger att de skall inte avväpna Hizbollah.

Wikipedia har uttömmande information om detta krig.

Man kan spekulera om orsakerna till Israels misslyckande att stoppa Hizbollah på det militära planet som följer:

- Armens brist på beredskap längs gränsen.
- Felaktiga och tveksamma fälttaktiska beslut.
- Felaktiga och tveksamma politiska beslut.
- Internationell inblandning i beslutsprocesserna.

Ett sista ord om att Hizbollah, som har fått sina vapen av eller genom Syrien, Iran, Kina och Ryssland, fortfarande behåller dessa på grund av Libanons och UNIFILS vägran.

Låt oss se vad som kommer i morgon den 31/1.


Om författaren

Författare:
Ishak Haskiya

Om artikeln

Publicerad: 30 jan 2008 11:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: