sourze.se

Arbete, konsumtion och priser!

... man se arbete och konsumtion som ett återkopplat och därmed reglerat system. Ett sådant system kräver ovillkorligen någon form av regleralgoritm för att fungera utan rena anarkismen.

Arbete och konsumtion ingår som en form av kretslopp i de allra flesta människors vardagsliv. De flesta arbetar och får inkomster och får sedan utgifter när de konsumerar. Många människor konsumerar varje månad upp det mesta av inkomsterna så att inkomster och utgifter tar ut varandra.

Makroekonomiskt så kan man se arbete och konsumtion som ett återkopplat och därmed reglerat system. Ett sådant system kräver ovillkorligen någon form av kvalitetssäkrad regleralgoritm för att fungera utan rena anarkismen. Den allra enklaste och lättbegripligaste regleralgoritmen är väl utan tvekan prismekanismen kombinerad med mänskliga frihetsrättigheter där äganderätten ingår. Och i sin bästa och enklaste form på en helt fri, öppen och transparent marknadsarena.

Alla vet naturligtvis att det har förekommit och fortfarande förekommer kommunistiska och socialistiska experiment med att mer eller mindre sätta prismekanismen ut spel. Det har alls inte fungerat över särskilt många generationsskiften. Enligt min åsikt så kan artificiella regleralgoritmer politiskt beslutade byråkratiska ordformuleringar, slagord och andra metaforer i form av politiskt beslutade regelsystem inte fungera särskilt länge.

Under den generation som det så småningom baxats fram till beslutat efter omfattande debatter och remissomgångar, kan det tydligen fungera utan att hela systemet faller sönder, men vad händer alltid under kommande generationer. Det föds ju hela tiden nya människor som inte har deltagit i de ursprungliga offentliga debatterna, och som därför inte kan förstå alla de artificiella och allt krångligare lagarna och regelsystem som uppstår allteftersom fler och fler upptäcker fler och fler kryphål för att kringgå det mer och mer komplicerade regelverket.

Det är naturligtvis inte enbart i socialistiska kretsar som prismekanismen sätts ur spel. Dagens ungdomsgeneration kan tydligen inte förstå varför det sedan mycket länge långt före Internet finns lagstadgade restriktioner som upphovsrätt och patent. Priserna har ju inte alls varit följsamma nedåt allteftersom det blivit allt enklare och enklare att reproducera musik och filmer. Tack vare att men trots i dramatisk grad och omfattning ökad teknisk effektivitet så har musik- och filmindustrin försökt att hålla fast vid de gamla artificiella regleralgoritmerna, och detta har naturligtvis inte lyckats utan blivit kaos istället.

Citat, Bodil Jönsson, professor i Lund jag har lagt till ordet fungerande :
"… Jag känner inget av människa byggt system som fungerar utan återkoppling. Samhällsutvecklingen är förbluffande lite inriktad på att skapa fungerande återkopplingssystem…"
Länk: certec.lth.se


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 16 jan 2008 17:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: