sourze.se

Hur löser vi hemlösheten utan hem?

Vilka människor kan ha något som helst intresse av att veta hur många det ständigt ökande antal hemlösa individer är? Finns det kanske en hemlig högsta nivå vi inte får överskrida?

Vi har idag minst 18,000 individer i Sverige som saknar ett eget hem, trots detta skamligt höga antal är den reella siffran mycket högre, vilket bland annat beror på den sammanställning som gjordes av antalet hemlösa bara inberäknade de människor som hade kontakt med socialtjänsten eller någon annan fattigvårdsorganisation den aktuella veckan.

Vad är det för "sorts" människor som kan ha något som helst intresse av att veta hur många det ständigt ökande antal individer utan eget hem är? Det här handlar om människor, precis som du och jag, men utan ett tryggt hem att leva i. Alla dessa känsloavstängande siffror och statistik vi slänger oss med handlar inte bara om en siffra sittande på en lottsedel, heller inte om någon nervpirrande upp- eller nergående aktiekurs. Nej, det här handlar om kännande, tänkande, intelligenta och kommunicerande normala människor.

Men med facit i hand kan man på allvar ställa sig frågan om inte jämförelsen med aktier är närmare sanningen än lösningen. Men då måste vi våga se till resultaten av hur många hemlösa människor som faktiskt får ett eget hem för det miljardbelopp som investeras i olika verksamheter för att minska hemlösheten. Dessa pseudoåtgärder istället för att göra något konkret gör i grunden inget annat än sysselsätter redan etablerade människor.

Så det vi kanske måste börja arbeta utifrån och enas kring är sanningen och i den ingår även att våga se och erkänna orimligheten i den falska tilltron de flesta människorna verkar ha till de organisationer som tagit på sig ansvaret över våra hemlösa människors liv. Då dessa sammanslutningar årligen får miljardbelopp av våra skattepengar fördelade mellan sig för detta uppdrag men utan att tilldelas behovet av riktiga bostäder för att integrera och stödja människorna till och i. Av den anledningen cementeras hemlösa individer i den eländiga "tak över huvudet garantin" härbärgen det skryts om från olika håll av människor som aldrig själva skulle vilja bo där.

De resultat flera av våra forskare kommit fram till gällande härbärgen går stick i stäv med den skrytsamma ton våra politiker, tjänstemän och de flesta frivilligorganisationer använder sig av i sina försvarstal. De hävdar nämligen att härbärgen både vidmakthåller problemet hemlöshet och att människor dör i förtid under sådana levnadsförhållanden. Men så länge våra fega politiker inte törs gå emot människor med andra intressen än att bygga billiga bostäder där folk har råd att bo kvar, görs i vidsträckt omfattning istället alla hemlösa om till föremål för sociala och medicinska experiment. "Det cyniska accepterandet av en orättvis värld eller en förträngning av denna orättvisa som blivit till normalitet vittnar inte om en brist på kunskap utan om en korrupt vilja" Habermas, J 2003


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 28 dec 2007 17:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: