sourze.se

Har politiker kontakt med väljarna?

Politiker är tänkta att representera sina väljare, men har de verkligen någon kontakt med dem? Borde inte en representant stå i ständig kontakt med de han eller hon är avsedd att representera?

Riksdagen och regeringen arbetar i ett ständigt informationsflöde och står under både yttre och inre påverkan. Vi har experterna organiserade i diverse remissinstanser som förser dem med expertutlåtanden. Vi har lobbygrupper som framhåller sina speciella intressen. Vi har media vars artiklar och insändare ger en bild av den rådande opinionen. Vi har partistrateger och politiska gräsrötter som inom partiorganisationerna själva påverkar politiken, och möjligen så arrangeras det också en sporadisk handskakning med en vanlig väljare. Detta är de kanaler som politiker kan komma i kontakt med sina väljare på, så det är av mycket viktigt att de fungerar.

Sedan finns naturligtvis också riksdagsvalen. Här skulle jag dock vilja påstå att det inflytande som Sveriges medborgare kan utöva via valsedeln är betydligt mer begränsat än vad den allmänna uppfattningen tycks vara. För av alla tusentals politiska frågor som kan upplevas viktiga hos den enskilde individen, så är det bara en handfull, ja rentav några enstaka som blir föremål för en allmän debatt när det nalkas val. Alla andra frågor som måste stå åt sidan under valdebatten, måste på något sätt avgöras via alla dom andra kanalerna. Dessutom så utgör varje parti utgör en paketlösning där man inte kan få det ena utan att också få det andra, så även om media kunde belysa fler frågor så skulle det inte spela någon roll i praktiken. I praktiken har man i riksdagsvalet 7 paketlösningar att välja mellan, en valfrihet som till och med överträffas av menyerna på McDonalds. McDonalds plusmenyer kan jämföras med personvalet som med tveksam framgång infördes för några år sedan, men nu med deras valfria dryck och tillbehör så måste jag nog säga att de har dragit ifrån i fråga om valfrihet.

Med denna utsvävning vill jag säga att jag tycker att det är viktigt för medborgarna att kunna påverka sina politiker på andra sätt än genom valsedeln. Medborgarnas idéer och åsikter behöver andra vägar för att nå våra politiker, men fungerar de, och hur man skulle kunna göra dem bättre?

Man hör ofta att många framgångsrika företag försöker ta vara på idéer och åsikter som kommer ifrån alla de anställda. I dessa fall är det viktigt att kommunikationen fungerar effektivt, att chefer lyssnar och att anställda har möjlighet att framföra förslag på hur saker kan förbättras. Tänk om man skulle använda samma princip på hela Sverige? Sverige är visserligen mycket större än ett företag, men är det ändå så otänkbart att samma principer skulle kunna gälla? Det är dit jag vill komma. Varför har inte Sverige en förslagslåda dit medborgare kan vända sig om de har någon synnerligen bra idé, och varför finns det inget allmänt forum där människor kan uttrycka sina åsikter direkt till politikerna?

Att vara med och påverka direkt i de politiska partiera tror inte jag är något alternativ för de flesta människor. Efter vad jag har sett så har i alla fall ingen av de ledande partierna någon förslagslåda där medborgare kan ge yttra sina åsikter direkt, vare sig på Internet eller någon annan stans. Det flesta är nog överens om att det enda sättet att få sin röst hörd i de politiska partierna, är att göra politisk karriär, och helst skulle man då redan ha börjat i ungdomsförbunden. Bara det faktum att partipolitik kräver att man måste ta sig till politiska möten och delta i föreningslivet utesluter nog de flesta av alla människor som har heltidsjobb, barn eller en intressant hobby. Det vill säga nästan alla. Om nu informationssamhället har förutsättningar för att ta bort dessa begränsningar, varför gör vi då inte det?

Remissinstanserna och lobbyister kan som sagt också påverka våra politiker, men hur många människor i det här landet är förunnade den typen av politiska kontakter? Jag skulle vilja påstå att den gruppen är ganska begränsad, och jag skulle kunna slå vad om att det finns många klipska experter ute i det här landet som har ett och annat att säga om både det ena och det andra. Kanske har de också en och annan idé, men hur lätt är det för alla de som inte har politiska eller mediala kontakter att framföra sina idéer i det här landet?

Sedan har vi har naturligtvis media, men är media verkligen en lämplig kanal för att framföra åsikter till politiker? Det har under de senare åren blivit allt mer tydligt att media utgår ifrån sina egna intressen, det vill säga vinstintressen. Mycket av det vi ser i media är därför sensationalism vars enda syfte är att skapa intresse och stora upplagor. De grupperingar och individer som är högljudda och provocerande ges ofta en oproportionerligt stor plats i syfte att uppröra och skapa debatt, medan man kan misstänka att den stora tysta majoriteten inte hörs så ofta som den borde. Även om man kan försvara det sunda i en livfull offentlig debatt, så gör den ständiga polariseringen att media med allt mindre trovärdighet kan sägas återspegla majoritetens åsikter. Det blir en sorts politisk freak-show kan man säga, där det alldagliga och det sansade går förlorat.

Så i ljuset av detta kan man verkligen undra om Sverige är den effektiva organisation vi borde vara, med effektiv kommunikation och mellan politiker och medborgare. Troligtvis är vi inte det, men lösningen på detta problem är häpnadsväckande enkel!

Varför tillhandahåller inte staten självt en officiell "förslagslåda" på Internet där människor anonymt kan lägga förslag och uttrycka sin åsikt? Det jag tänker på är någon form av politisk Internet-portal för allmänheten. Det skulle ju ge människor ett mer direkt sätt att komma i kontakt med våra politiker.

För att skapa någon slags ordning och reda, skulle man kunna kräva inloggning med e-legitimation för att komma åt vissa av portalens funktioner, till exempel när man deltar i vägledande omröstningar eller lägger förslag. Men man skulle också kunna ha en mer fri avdelning där människor kan delta utan inloggning. Skulle det inte vara väldigt spännande om till exempel inloggade medborgare skulle kunna rösta direkt på de motioner och propositioner som klubbas igenom i riksdagen? Vore det inte intressant att direkt på det sättet kunna se om allmänhetens uppfattning i de olika frågorna var densamma som politikernas?


Om författaren

Författare:
Robert Wensman

Om artikeln

Publicerad: 27 dec 2007 10:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: