sourze.se

Hade de vise männen GPS?

Hur märkvärdig skulle ungen se ut för att duga som blivande Kung?

De vise männen måste ha haft det kämpigt. De kom från "österns länder" med den mycket oklara målsättningen att hitta ett nyfött gossebarn. Sådana var det nog gott om. Men bara ett var av intresse!

Hur märkvärdig skulle ungen se ut för att duga som blivande Kung? Nog borde föräldrarna ha en bra status för att vara värda ett besök! Så var de ju inte ens hemma i Nasaret vid Genesarets sjö. Letade kamelryttarna där först tro. Blev de inte avskräckta av Josefs enkla hus?

Grannarna där berättade nog att Josef, den obetänksamme mannen, dragit iväg med fästmön till Betlehem långt i söder, för att få inskrivet att hans familj hörde till "Kung Davids Hus". Han var nog inte så särskilt intresserad av skattskrivning för sitt snickeri. Men i hans gamla klansamhälle var registrerat släktskap av största betydelse. I synnerhet som barn väntades.

Vi kan vara rätt säkra på att paret lånat sig en åsna annars hade nog den havande Maria inte ställt upp. De romerska soldaterna, som inte var att lita på, red omkring på hästar. Åsnan eller mulan var den fattiges riddjur och packdjur. Den var nästan en livsnödvändighet på längre sträckor.

De vise männen var kanske någon slags stjärntydare som kunde räkna ut väderstreck, årstider och kanske annat. Sådana vetare har funnits i många slags kulturer. De hade garanterat hög status, för de visste lite mer än annat folk. De rent av kallades konungar. De som byggde våra egna stenmonument i bestämda väderstreck visste saker som vi moderna delvis glömt. De hade nog en fin titel.

Männen från öster tog sig fram till Betlehem, efter att ha frågat mäktiga personer i Jerusalem till råds. Men det var falska typer som inte ville ha någon konkurrens om makten. Medan gästerna ville det lilla barnet allt väl, planlades barnamord vid Hovet. Medan guld, rökelse och myrra överlämnades i den provisoriska boningen, så slipades svärden en bit därifrån.

Detta fick de nyblivna föräldrarna klart för sig och tog till flykten, sannolikt till släkten i Nasaret. Där fanns mat, husrum och arbete. Men att lägga upp ett villospår i riktning mot Egypten var väl inte så dumt. Men när paret såg öknen framför sig vände de säkert åsnan mot de grönskande nejderna vid sin sjö i norr.

Runt Betlehem utförde Herodes soldater ett stort antal barnamord, kanske alla gossebarn under två år dödades. Varför skulle jag tvivla på den uppgiften? Liknande mordorgier har skett många ggr under de senaste 2000 åren. De senaste 20 åren har de skett i Afrika och Jugoslavien. Maktens barbari har inte minskat. "Värnlösa barns dag" är fredagen den 28 december enligt vår kalender. Den är satt fyra dagar efter Jesus Kristus officiella födelse. När vi fröjdat färdigt under Christmas, skulle vi kanske ta en dag av eftertänksamhet på fredagen. Kanske vi behöver det!

Nej besökarna i stallet hade ingen GPS för de behövde inte en sådan och det behöver inte vi heller! "Årets julklapp" blir nog liggande i garderoben efter några veckor som de flesta andra julgåvor. Vi vet så väl att ingen blir mer lycklig eller harmonisk av en "global platssökare".
Men alla människor som känner att vi vill dem väl blir lyckligare. Använd all din uppfinningsförmåga de närmaste dagarna att höra av dig till släkt och gamla vänner, visa livstecken. "SE" alla du möter! "Du är inte Glömd, du finns för mig!"

Jan

Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 15 dec 2007 00:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: