sourze.se

Klimathotet: Till hållbarhetens försvar

Under rubriken "Fri Framtid" skriver Johan Norberg i Expressen 27/11-07 om lösningen på världens miljöproblem. Marknadsekonomi utan förbud och regler är enligt Norberg en "silver bullet".

Jag tänker hålla mig på behörigt avstånd från de uttalanden Norberg gör i det ämne han behärskar mycket bra, nämligen idéhistoria. Jag vill däremot tydligt påpeka de rena felaktigheter som nämns inom det ämne Norberg behärskar mindre bra, nämligen biologi och hållbar utveckling.

Johan Norbergs påstående att det är välståndet som gjort det möjligt att minska miljöproblemen är inget annat än en liberal anarkistisk dröm. Vi befinner oss nu i den sjätte utdöendevågen av arter, som skiljer sig markant från de 5 tidigare i jordens historia genom att det denna gång är en enda art som orsakat den. Vi har så mycket kemikalier i omlopp att både rester av flamskyddsmedel, PCB och DDT med stor sannolikhet finns i varje läsares kropp. Vi har på knappt ett århundrade förändrat klimatet så att det oavsett framtida åtgärder kommer att leda till en ökning av den globala medeltemperaturen med två grader. Konsekvenserna för 2 graders höjning är fruktansvärt dyra, men de går att anpassa sig till.

Det är genom vår tekniska utveckling som vi blivit så många människor på jorden, och släppt ut så mycket kemikalier, att våra handlingar till skillnad från andra arter har en global påverkan. Vi har skaffat oss utveckling och välstånd genom att låta miljön och fattigare människor stå för notan. Det är och förblir både oetiskt och ohållbart.

Är det som Johan Norberg säger, att bristen på ägande är orsaken till miljöproblemen? Han nämner att rika länders skogar ökar i omfattning för varje år. Han nämner att halterna av miljögifter som DDT sjunker. Gentekniken har minskat behovet av växthusgaser med 9 miljoner ton.

Tyvärr förhåller det sig inte så att det är bristen på ägande som är orsaken till miljöproblemen. Det finns stora frågetecken till hur stora ingrepp staten bör ha rätt att göra i enskilda skogsbrukares egendom utan att betala ersättning för denna, men låt oss ändå vara ärliga och medge att de skogar som ägs av skogsbolag har en sämre biodiversitet än de reservat som är ägda av staten. Det är måhända enkelt att utan vidare kunskap i ämnet summera ihop all areal skog, och hoppas att det säger någonting om biodiversitet, men oturligt nog är inte monokulturer av växtförädlad gran fullt så bra miljöindikatorer som en annan kanske skulle kunna tro. DDT och PCB har minskat, men självklart var det genom förbud, och det blir därför smått humoristiskt när Norberg nämner detta som ett bevis för liberalismens framsteg, när det de facto var på grund av precis de statliga förbud och regler som han motsätter sig.

Att etanolen slukar mer energi än den ger upphov till är data som är hämtat från Professor David Pimentel, och det är data som han är relativt ensam om. Men det är självklart så att ifall Norberg likt Pimentel hänvisar till den etanolproduktion som skedde under 1980-talet, i fabriker som drevs med hjälp av kol eller olja, så kan inte effekten bli särskilt hög. Idag är både etanol från Spannmål och sockerrör en produktion som ger mer energi än den slukar. Hela det här resonemanget utesluter dock energin från solen. Naturligtvis kan aldrig mer energi skapas än vad som redan funnits.

Jag håller självklart med Norberg om att marknadsekonomi är en viktig nyckel till utvecklingen av välstånd, och det är även en viktig drivkraft för att lösa miljöproblem. Låt oss däremot inte ha några illusioner om att detta kan ske utan regler och förbud. Det handlar inte om att någon av oss, som Johan Norberg påstår, skulle gilla förbud. Förbud behövs för att skydda andra. Det må vara tråkigt, men det är inte mindre konstigt än att det inte råder fri fart i innerstaden.


Om författaren

Författare:
Petter Hedberg

Om artikeln

Publicerad: 27 nov 2007 21:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: