sourze.se

Reinfeldt vill tysta media

Reinfeldt är inne på en farlig väg när han anser att medias granskning av politikernas förehavanden är orimlig.

Den sk Schenström-affären har fått massmedia att djupgranska våra folkvaldas sätt att hantera våra skattemedel.

Regeringen - Alliansen - hårdsatsar på att komma åt fusket i samhället dels via försäkringskassan dels via skatteverket. Själva har de, visar det sig, använt 65 miljoner kronor för sina sammanlagda tjänseresor inrikes, varav flertalet har förlagts synnerligen påpassligt i anslutning till storhelger. I en del fall förlades tjänsteresorna till den egna stugan där man tillbringade flera veckor tillsammans med familjen under förevändning att man även skulle träffa partikollegor.

Enligt skatteverket skall en tjänsteresa i riksdagsmännens fall räknas enligt den sk. proportioneringsprincipen som innebär att tjänsteresan i huvudsak skall utgöras av tjänst.
Att åka till stugan för att pliktskyldigast träffa en partikollega under några timmar för att därefter njuta av tillvaron i den egna stuga under resterande 14 dagar tjänsteresan pågick tycks vara tillräcklig proportion enligt politikerna, allt på skattebetalarnas bekostnad.

Riksdagsledamöterna bestämmer själva vart någonstans hon eller han vill resa, vilka familjemedlemar man vill ta med sig och om hotellinkvartering för familjemedlemmarna erfordras drar man sig inte heller för detta då någon nämnvärd kontroll inte finns av hur, när och varför resorna företas.

När Riksrevisionen granskade riksdagsförvaltningens kontroll av riksdagsledamöternas tjänsteresor under 2006 blev slutsatsen att kontrollen var så bristfällig att den riskerade bryta mot lagen.

Revisorerna fann, enligt uppgift, taxikvitton, flygkvitton, hyrbilskvitton och hotellnotor där det inte klart framgick att det var frågan om tjänsteresor. Även riksdagen fann genom kontroll av reseräkningarna att dessa var allt för dåliga. Trots det beslutade riksdagens styrelse att man inte behövde någon förbättrad kontroll.

Man kan bara ana vad mitt företag skulle göra om ett sådant flagrant fiffel uppdagades, det är sannolikt en mild åtgärd om "fifflaren" endast kommer undan med sparken och i värsta fall föranledd ett åtal för förskingring.

Svarta pengar tycks också vara ett sätt för politikerna att visa vilken respekt man har för de skatteregler man själva tagit initiativ till att skapa, samtidigt som man vill jaga "skiten" ur de mindre bemedlade i samhället genom diverse förnedrande åtgärder.

Någon har sagt mig att vi får de politiker vi förtjänar och att politikerna skall representera ett tvärsnitt av befolkningen. Detta betyder att 90 av befolkningen hänger sig till samma fusk och fiffel som politikerna gör. Kanske vi skall vända på steken och säga att politikerna får den befolkning som de förtjänar och om befolkningen i så hög grad fuskar och fifflar så varför skall inte politikerna få göra detsamma.

Värst av allt är ändå statsministerns, minst sagt korkade, uttalande häromdagen att allt är medias fel. Det är således massmedias fel att politikerna inte får syssla med sitt fiffel och fusk på skattebetalarnas bekostnad. Att livet som politiker skulle vara så mycket enklare om massmedias granskning inte fanns vet vi, i synnerhet som det då inte skulle finnas någon annan granskning värd namnet.


Om författaren

Författare:
Björn Alvebrand

Om artikeln

Publicerad: 09 nov 2007 10:47

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: