sourze.se

Största skandalen i Nobelprisets historia

"I veckan som gick fastslog en domare i högsta domstolen i England att Al Gores film En obehaglig sanning hade nio allvarliga fel och inte får visas i skolorna utan att eleverna informeras om bristerna."

Att Al Gore och IPCC utsetts att få Nobels fredspris måste betraktas som den största skandalen i Nobelprisets historia. Nobelpriset har genom en lång rad av år byggt upp ett mycket stort förtroendekapital som nu snabbt riskerar att förstöras. En tidigare blunder i prissammanhang var medicinpriset 1949 som tilldelades portugisen Egas Antonio Moniz för att ha utvecklat lobotomibehandlingen. Det visade sig så småningom att denna behandling var mycket farlig och ställde till stora skador för de drabbade om de över huvudtaget överlevde. Idag förekommer inte lobotomibehandling, men den belönades med ett Nobelpris.

Om fem år går vi in i en ny liten istid enligt experterna. Om inte förr får vi då en bekräftelse på att både Al Gore och IPCC har fört oss bakom ljuset med sina budskap. I IPCC:s stiftelseurkund står det tydligt att IPCC:s uppgift är att visa att människan påverkat klimatet. Alla fakta som pekar i motsatt riktning sopas under mattan, bl. a. om den annalkande lilla istiden.

Hur kan en politiker få Nobels fredspris, som går ut i världen med hela Hollywoods skickliga marknadsföringsmaskineri med huvudbudskapet att människan med sina koldioxidutsläpp har påverkat klimatet? Det finns inga hållbara bevis för att detta är fallet trots att forskarna satt sprätt på 50 miljarder USD sedan IPCC grundades för att försöka visa detta. Det är en myt som IPCC marknadsför med hjälp av värdelösa klimatmodeller och ofta felaktig statistik. Modellerna kan inte hantera molnbildning och vattenånga. Därmed kan de inte hantera 98 av klimatet och är därmed utan värde. Behöver vi påminna om temperaturkurvan som gick under namnet "Hockeyklubban." Den konstaterades vara ett rent falsarium av två kanadensiska forskare och sedan har en speciell grupp forskare som utsetts av USA:s Senat granskat hockeyklubban och konstaterat samma sak i den s k Wegman-rapporten. En noggrann analys av Al Gores film, En obehaglig sanning, visar att praktiskt taget vartenda ord han säger om klimatet är vetenskapligt fel. Han kan heller inte skilja på begreppen miljö och klimat. Vi kan ta några exempel: Han visar ett diagram över temperaturvariationer och CO2-variationer de senaste 650,000 åren. Här påstår han att först stiger CO2-halten som sedan värmer jorden ur en istid. I verkligheten är det tvärt om. I samma diagram syns att det var varmare på jorden under den förra interglaciala perioden än idag men detta viktiga faktum förtränger Gore givetvis. Han visar den falska hockeyklubban och pekar hånfullt på en liten puckel och påstår att detta var den medeltida värmeperioden. Sedan vilseleder han publiken genom att välja en CO2-skala som kräver att han åker hiss för att visa hur CO2-halten i atmosfären stiger. Han har inte förstått hur Henrys Lag fungerar och innebär att 98 av all koldioxid vi släpper ut i atmosfären absorberas i haven. Han har heller inte förstått att när haven värms upp minskar lösligheten för CO2 och därför blir det en naturlig CO2-höjning i atmosfären när vi har förmånen att uppleva en klimatförbättring. Al Gore påstår också att orkaner inträffar oftare p.g.a. klimatförändringen. IPCC:s representanter sade att förra året skulle vi få än fler orkaner än 2005 d.v.s. fler än 23 st. I verkligen nådde ingen orkan amerikanska kontinenten 2006.

Exemplen kan göras hur många som helst. I veckan som gick fastslog en domare i högsta domstolen i England att Gores film hade nio allvarliga fel och inte får visas i skolorna utan att eleverna informeras om bristerna.1 I bilagan finns en omfattande redovisning av Gores felaktiga påståenden.2

Det är både skandalöst och tragiskt att IPCC med hjälp av katastrofhungriga medier och skattesugna politiker lyckats marknadsföra en felaktig bild av klimatfrågan så till den grad att det belönas med ett Nobelpris. Saken blir inte bättre av att IPCC:s grundare, Bert Bolin, går ut i radio och säger att vi skeptiker som kan bevisa att människan inte påverkat klimatet är farliga. Farliga för vem?

1 BBC: Gore climate films nine errors

2 Unmasking An inconvenient truth - Kininmonth


Om författaren

Författare:
Fred Goldberg

Om artikeln

Publicerad: 14 okt 2007 13:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: