sourze.se

Riskkapital vs Brukskapital 4

Det är snart den fjärde oktober och det är kanske därför dags för en demonstration under temat: "Rädda kapitalismen från att slagsidan leder till instabilitet" eller...

... "Medverka till att göra den fria, öppna och transparenta marknadsarenan motsägelseimmun"

Sannolikt så hotas - eller åtminstone infekteras och kontamineras - uppfattningarna om det kapitalistiska systemet med tiden av kaos och obegriplighet, om det inte uppstår valbara alternativ till att inkomstklyftorna bara ökar och ökar, samtidigt som medvetenheten om behoven av hållbara samhällsstrukturer växer sig allt starkare.
Jag misstänker att de ökande inkomstklyftorna kanske i viss mån beror på att det finns en mycket stor slagsida när det gäller olika alternativ hos dem som väljer långsiktiga tids- preferenser. Det finns massor av olika åsikter om kapitalister men jag hittade just en koncis och kortfattad definition av kapitalist och vilka som har höga eller låga tidspreferenser: "lönearbetaren får betalt i förskott. Entreprenörer och kapitalister får betalt i efterskott." Läs gärna hela "För det sjätte".
Länk: sp3tt.wordpress.com

Numera finns det alldeles för många riskkapitalister och alldeles för få "brukskapitalister". Riskkapitalisten investerar för att inom rimlig tid öka sina inkomster. "Brukskapitalistens" ambition är att investera för att inom rimlig tid och för all framtid minska sina utgifter, genom att investera i autonoma system minska behoven av mänskliga arbetsinsatser som leder mot allt bättre, enklare och prisvärdare access till allt som man önskar göra bruka, använda i framtiden.

Kruxet är kanske i första hand att om man vill satsa på att förändra gemensamma infrastrukturella och sociotekniska system så behövs det väldigt många som kan enas om att satsa på samma alternativ ha samma preferenser i ett bredare spektra än enbart tidsperspektiv; exempelvis ekologisk hållbarhet osv.. Man måste lita på sina samarbetspartner! Det uppstår något av fångarnas dilemma, eftersom etiska kapitalister erkänner sig öppet och medvetet till Homo Economicus.

Ett rimligt alternativ för minskade framtida utgifter är att fler och fler sparar långsiktigt i räntefria fonder och låter utvalda leverantörer låna dessa, enligt avropsavtal om att lägre kostnader medför successivt lägre priser. Dem som är villiga att spara räntefritt, visar ju i handling upp sina preferenser att prioritera att kämpa för minskade utgifter för all framtid resurshushållning, framför den riskfyllda chansen till högre inkomster The American Dream. Förutom räntefria lån så bör det kanske finnas avtal eller underförstått om att arbetskostnaderna mer och mer bör reduceras genom ökad automation, effektivisering osv.

forts. följer troligtvis…


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 27 sep 2007 12:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: