sourze.se

Är Gud inkonsekvent?

Bibeln är en fantastisk bok på många sätt men det tycks mig som att de som tolkar den som Guds manifest till mänskligheten har förbisett en hel del motsägelsefulla saker i den.

Låt oss börja med första Moseboken och skapelsen:

"Och Gud sade: "Låt OSS göra människor till VÅR avbild, till att vara OSS lika." Vilka är OSS? Är Gud flera personer?

Andra Kapitlet, Edens lustgård:

"Av alla andra träd i lustgården må du äta fritt men av kunskapens träd på GOTT OCH ONT skall du inte äta,
ty när du äter av det skall du DÖDEN DÖ."

Så gott och ont fanns alltså redan i begynnelsen? Redan innan den fallna ängeln blev till satan? Inte nog med det, Gud hotar med döden också.

Tredje kapitlet, syndafallet:

"Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och ljuvligt att äta eftersom man fick förstånd av det."

"Hon gav också åt sin man som var med henne. Då öppnades bådas ögon och de blev varse att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig."

"Men HERREN Gud kallade mannen till sig och sade till honom VAR är du? VEM har låtit dig förstå att du är naken?"

Så Gud är en man? Tydligen är han inte allvetande i alla fall, eftersom det finns två personer på jorden och han inte ens vet var Adam är.

Som om det inte var illa nog så vet han inte ens vem som har låtit honom förstå att han är naken.

Sen kan vi fortsätta läsa i samma kapitel:

"Och herren Gud sade: Se, mannen har blivit som en av OSS, så att han förstår vad GOTT OCH ONT ÄR."

Inte nog med att karln ska straffas för att han har vett att skilja på ont och gott, som tydligen fanns redan i begynnelsen, han ska dessutom få skit för att han blivit som en av DEM/GUD? Jag förstår inte vad Gud surar för. Det står ju klart och tydligt i bibeln att Gud skapade människan till sin avbild.

Fjärde kapitlet, Kain och Abel.

"Och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Då sade herren till Kain: Var är din broder Abel? Vad har du gjort?"

Den allsmäktige Guden vet alltså inte ens var Abel är och vad Kain har gjort? Kanske inte så överraskande när det inte ens gick att hålla reda på 2 personer.

När så Gud kommit på honom med att ha mördat Abel så säger Kain: "Ostadig och flyktig skall jag bli på jorden, och så skall ske att vem som än möter mig, han dräper mig."

Vilka ska möta honom när han går på jorden? Vem ska dräpa honom? Det finns ju bara 3 personer i världen när samtalet förs; Adam, Eva och Kain.

Så vad gör då denne allvise och rättfärdige Gud sedan Kain mördat sin broder.

Jo, Gud säger följande:

"Nej, ty Kain ska bli hämnad sjufalt vem som än dräper honom. Och herren satte ett tecken till för Kain så att ingen som mötte honom skulle slå ihjäl honom.skydd."

Lite senare i gamla testamentet ska vi se att Gud inte har några problem med att slakta folk för att de är orättfärdiga, men Kain får istället beskydd av Gud sedan han mördat sin bror.

Kapitlet fortsätter: "Och Kain låg med sin hustru" Var kom hon ifrån?

Låt oss nu gå till sjätte kapitlet: Människornas ondska växer.

"Men herren såg att människornas ondska var stor på jordenoch att deras hjärtans ALLA uppsåt var ENDAST ONDA. Då ÅNGRADE herren att han hade gjort människorna."

VARJE uppsåt som människan hade i sitt hjärta och ALLA tankar de hade var alltså ENDAST ONDA??

Det låter som att det finns vissa brister hos den fader som uppfostrat dem då om de är så genomusla.Den allsmäktige guden ÅNGRAR dessutom att han hade gjort människorna.

Vet inte Gud allt? Borde Gud inte ha begripit hur det skulle bli om Gud nu är så allsmäktig?

Eller är det helt enkelt så att Gud är inkonsekvent?

Jag har full förståelse för att människor tyr sig till religioner eftersom det återspeglar vårt hjärtas inre längan efter andlighet, d.v.s någonting mera än det rent materiella eller ytliga, och förgängliga. Men jag tror att den elit som har styrt, och fortfarande styr denna värld, är fullt medvetna om detta och att de har uttnytjat och fortfarande utnyttjar vårt spirituella, andliga behov genom förvanskade versioner av den esoteriska visdom som ligger inneboende i varje människas själ och som jag tror de tidiga människorna förvaltade genom att försöka leva i samklang med naturen och utöva en dialog med alltet.

Man kan bara manipulera människor effektivt om de är okunniga och rädda så genom att införa konceptet om en straffande Gud, vars kärlek är villkorlig och genom att tala om för människor vilka svaga syndare de är ingjuter man skuld och rädsla, samtidigt som man undanhåller de djupaste kunskaperna om livet, vilka är förbehållna prästerskapet, kungarna, politikerna och makthavarna läs bankirerna som styrt/styr.

Det är bara att ta en titt på världshistorien så ser vi vilka konsekvenser detta har fått. Ett prästerskap i maskopi med härskarna har påtvingat människor dogmer och tvingat dem in i specifika trosriktningar. Dessa grupper har sedan krigat, slaktat och skövlat och försökt pådyvla varandra sin egen tro. Genomgående för alla de stora religionerna är det nojiga förhållandet till sex och den nedlåtande synen på kvinnor och barn. Vad vi har är en neurotisk, splittrad och stressad mänsklighet fylld av skuldkänslor, rädsla och ilska som ett resultat av undertryckt sexualitet och undertryckt frihet att vara sig själva med samma rättigheter som alla andra.

En paketerad religion med en fadersfigur som Gud man ska frukta är inte lösningen på våra problem. Blotta tanken på att benämna den intelligens som ligger bakom skapelsen som en han är ju absurd. Inte nog med att vi förminskar oss själva, vi har dessutom förminskat Gud.

Först när vi inser att äkta andlighet inte kan paketeras och när vi slutar sätta andra på piedestal som ska diktera dogmer för oss kan vi börja ta de första stegen mot verklig andlighet och ett liv i frihet och jämlikhet.Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 26 sep 2007 08:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: