sourze.se

Är SvD en feministblaska - den också?

Att media manipulerar oss i ”jämställdhetsdebatten” genom att i smyg hänga feminismen och dess ”genusteorier” i kjolarna är ju uppenbart. Här presenteras några tydliga exempel på hur.

Numera gäller feminismen och dess avarter tydligen alltmer även för en ”oberoende liberal” tidning som SVD, vilken ändå oftast och hittills hållit en delvis ”neutral profil”. I alla fall jämfört med DN och kvällstidningarna, även om nu ”jämställdhet” är en helig ko också i SVD. Men den 29.8. initieras tydligen en slags kampanj i tidningen, kanske för att lägga bättre ved på en falnande mediabrasa efter bl.a. Roks, Schymans och Fi:s alla fadäser?

I SVD den 29.8 kan man på första sidan läsa: ”Män sämre för klimatet än kvinnor.” Någon på utrikesdepartementet! har gjort en ”undersökning” som summariskt presenteras. Först en hel del märkliga fakta om hur just kvinnor drabbas av värmen, ifall män drabbas nämns inte. Män får vara med först när själva skuldfrågan skall utredas, män som orsakande klimatproblemet, och mycket riktigt: Då nämns knappt kvinnorna, de har tydligen alls ingen särskild klimatpåverkan! Inget sägs t.ex. om kvinnors rätt omfattande klädkonsumtion. Bomull, en av de mest besprutade grödorna i världen, allt konstmaterial från olja osv., och alla de långväga transporterna från Ostasien. Inget heller om kvinnors stora konsumtion av miljöproblematiskt smink, eller smycken med ursprung i jordens inre, till stora ekologiska och klimatmässiga kostnader. En hel del dessutom ganska onödiga, åtminstone ur klimatmässig synvinkel. Men i artikeln skylls allt på männen! Hur hette det nu? ”Hela sanningen och intet annat än sanningen…” ?

Männens påpekade flygresor handlar ju ofta om affärsresor och säkert onödiga en hel del. Medan kvinnor flyger och uppmuntrar till! mer charter nämns ej, ännu mer onödigt väl? Säkert gäller delvis samma om bilåkandet, kvinnor vill t.ex. ha statsjeepar åtminstone i USA för att känna sig trygga. Men om sådant resoneras ingenting i artikeln. Mäns miljöbelastning i hemmet påpekas noga, såsom elektronikinköp, energiåtgång osv. men i många fall bör väl sådant snarare tillskrivas hela familjen!
Det finns förvisso områden där män bör minska sin miljö- och klimatpåverkan, och visst är den som är mest aktiv inom industrin även mer ansvarig och delvis mer belastande. Men även kvinnor deltar i detta, också genom egen miljöbelastning och ofta i onödan eller? som synes, vilket denna SVD-artikel fullständigt negligerar! För i ”jämställdheten” skall total enögdhet råda, i evighet amen!

”Kampanjen” fortsätter 2.9. på sporten med Sune Sylvén, mannen som älskar att sparka på sitt eget kön. Citat om damidrott: Början ”Det har gått rätt långsamt vilket till stor del berott på en utbredd manschauvinism”. Slutet ”…det finns säkert en del kvardröjande mansgrisar som grymtar missnöjt över en tid som är ur led.” Vem är ur led? Sylvén verkar heller inte alls ha förstått gårdagens könsrollsamhälle. Nej denne föråldrade gentlemans? sport är förutom spark på bröder att utmåla kvinnor som hjältinnor eller offer. Deras sportprestationer i dag tillåts inte stå på egna ben, de måste haussas upp och jämföras i något slags historiskt ”könsmaktsperspektiv”. Denne sanne Sune nedvärderar och förlöjligar därmed både kvinnor och män!

Inför 3.9. har visst SVD:s feminister fått upp farten! Då kan man bl.a. läsa om ”Musikfesten som skall ge kvinnofrid”. Eller kanske gratisreklam i media för ”Magnum Coltrane”? Artistnamnet, obs! ”Våld mot kvinnor var helt oacceptabelt på 80-talet” påstår han. I ”vårt alltmer jämställda land”, med ständiga kampanjer? Har han eller artikelförfattaren i så fall någon kommentar till denna paradoxala och negativa utveckling? Nej inte alls förstås! Men det är således flera saker som inte stämmer här…

3.9. ”konstaterar” också så heter det ofta om ”feministiska sanningar” någon kvinna från Fp att partiet ”är dåligt på jämställdhet”, trots eller kanske tack vare praktfeminissen Leijonborg.
Och mycket riktigt, Björklund läser SVD för redan den 9.9. låter han meddela att Fp skall bli bättre på jämställdhet! Han förklarar: ”Den tiden då feminismen överläts åt tokstollar på vänsterkanten måste vara förbi.” ”Måste?” Men hur kan de ha låtit det gå så här långt? Grisfeministen Birgitta Ohlson räknas förstås inte till tokstollarna. På vänsterkanten.
Samma dag kräver ett annat Leijon, nämligen Madeleine Leijonhufvud, en ny lag: ”Kräv samtycke för samlag.” ”Men det skall inte behövas skriftligt” lugnar hon oss med.

Så fortsätter det den 3.9. Jämo skyller på att 60 av arbetsgivarna inte klarar av att kartlägga löneskillnaderna. Men många har anmärkt på de luddiga reglerna, om ”jämförbara arbeten”, osv. Är det kanske Jämo själv som misslyckats? Vad har denne ”neutrale” tjänsteman eller talibanteoretiker åstadkommit egentligen? För förhållandet kvinnor-män?
5.9. Stor rubrik: ”Löneskillnader mellan könen är 4.300:-/mån” får vi veta.. Fast då har man inte räknat med någonting visar det sig längre ner. Utbildning, arbetstid, erfarenhet. Och är det ”männens fel”, att varje enskild man försöker få så bra lön som möjligt? Vem sponsrar egentligen vem i familjen? För 50 år sedan kunde en man försörja en hel familj. ”Kvinnor måste bli bättre på att löneförhandla” Annika Dahlström, hjärnforskare. Och t.o.m. feminister föredrar att mannen tjänar mest! Om man skall tro amerikansk forskning.

Den 8.9. dyker hon så äntligen upp, ett år efter Fi:askot! ”Rikshäxan”, skämtsamt benämnd i SVD! Här ges rena rama reklamen för Gudrun Schymans nya tjänst som ”konsult i jämställd arbetsmiljö”. Hon är nu specialist på hur en ”perfekt jämställd arbetsplats” skall se ut. Men vem skulle vilja jobba med henne? Inte ens Ebba Bratt Wittström! Har man kollat Schymans skrivbord? Eller hennes värderingar ordentligt? Knappast. Och vem sa att extremfeministerna och deras enögda ”jämställdhet” var ur leken?

12-13-17-18 Fyra hela mittuppslag! Om ”genuspedagogik” Eva Lundgrens m.fl:s angränsande gebit i förskola. En tillrättalagd artikel för att passa propagandasyftet förstås. Budskapet kryptiskt är bl.a. ”kvinnlig underordning”. Rubriken sista dagen är: ”Men tänk om han blir bög.”Ironiskt? Men vi får också veta vad läroplanen säger: ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller.” ”Motverka”, precis så! I dagens Sverige får man ha vilken laglig sexuell läggning man vill. Hetero, homo eller någonstans mitt emellan. Och mångkultur skall uppmuntras. Men när vi så kommer till kön och könsroller så är det stopp! Vi skall inte få vara så mycket man eller kvinna som vi vill! Det skall staten motverka redan i förskolan. De s.k. ”könsstereotyperna” måste bort! Påstådd jämställdhet är alltså viktigare än elementär demokrati.
I 10 år har läroplanen funnits, i 30 år ”modern svensk feminism”. Och vad har hänt med könsrollerna, särskilt hos unga tjejer? Jo just hos dem är de mer extrema än någonsin! Hur mår de, och hur är klimatet rätt ofta mellan pojkar och flickor idag? Råare än någonsin. ”Jämställd-hetsen” har sitt pris, nämligen bredare klyftor och snarast sämre ”rättvisa” mellan två likvärdiga men unika kön.

13.9. får vi så slutligen kanske reda på bakgrunden till denna SVD-kampanj? ”Feministisk? mediaguru” Cynthis Miller från USA intervjuas tillsammans med tyst? make. ”Kvinnorna är nyckeln till tidningarna…Journalistikens framtid avgörs hur väl de appellerar till kvinnlig läsare…Att vinna kvinnorna…kvinnor fattar 80 av inköpsbesluten” I USA?. Kvinnochauvinism i sitt esse, utan tillstymmelse till jämställdhet! Män tjänar visserligen lite mer. Fast pengarna tar kvinnorna hand om! Men om nu de beslutar om inköpen, så blir det ju också mest deras ansvar hur klimatbelastande inköpen blir! Obs. budskapet från den 29.8.! Där valet av livsmedel anses särskilt viktigt. Men varken miljökonsekvens eller jämställdhet verkar längre vara så intressant. Och kvinnodominansen eller smygmatriarkatet? inte bara finns där redan, den skall dessutom växa. Och SVD måste vara med på tåget!

Det finns således mycket relevanta invändningar att göra mot SVD:s ”kampanj” och mycket som inte stämmer här eller i övriga medias ensidiga och vinklade beskrivning över könen. Könsrollsfrågor idag är förstås viktiga, och allt om förhållandet mellan kvinnor och män är ju intressant och berikande. Men inte så här, med detta ständiga dalt och fjäsk! Varför framförs det aldrig i media någon kritisk analys över kvinnan? En fråga att kanske återkomma till…
Har vi världen sämsta journalister, hur sköter de om jämställdhetsdebatten egentligen? Den verkar helt leva sitt eget skyddade liv, och var finns den kritiska forskningen om denna debatt? Google gav inget svar. Någon påstod nyligen att Maria-Pia Boethius var vår mesta mediaforskare! Häpnadsväckande! Hon som stod för den i sammanhanget främsta lögnen av alla! Som snokade upp den utan att kontrollera, och som sedan spred den vidare i media, med stora rubriker. Citat: ”Våld från män är den främsta dödsorsaken bland unga kvinnor i Europa.” När lögnen avslöjats vägrade hon ändå att dementera den ordentligt. En av medias så omhuldade extremfeminister...

En annan viktig anledning till den ensidiga könsdebatten i Sverige kan man kanske söka på själva Journalistförbundet? I deras egen tidning ”Journalisten” skriver någon den 19.09.06.: ”Men på förbundets eget kansli har jämställdhetsarbetet avstannat - samtliga chefer är kvinnor. En jämställdhetsplan finns och ska enligt beslut följas upp varje år. Detta har dock inte skett någon gång sedan planen upprättades 2003." Läs gärna om den meningen! Kan journalister skapa jämställdhetsdebatt på sådana premisser? Nej, ännu ett exempel på ”praktisk feminism”, där s.k. ”jämställdhet” används som ett kvinnligt monopolmedel och INTE ses som ett delat mål för båda könen.
SVD ger kanske en fingervisning: Feminism och kapital i allians? Rika män och kvinnor som kan snacka, inte första gången i historien. En konstellation som kan upptäckas redan på dagisnivån, men som antagligen ”genusvetenskap” och dess pedagogik ”missat”.

Vi har ingen verklig svensk jämställdhetsdebatt. Vi har fortfarande bara en feministmonolog!


Om författaren

Författare:
Joakim Steneberg

Om artikeln

Publicerad: 20 sep 2007 09:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: