sourze.se

Kolla dina källor, "Jerry"

En anonym person anklagar mig för att fiffla med siffror. Själv uppger han att 200,000 serber flytt Kosova och jämför det med Gazaremsan. Det är så man förstår varför han inte träder fram med sitt namn.

Signaturen "Jerry Isaksson" anklagar mig för att fiffla vad gäller Kosova. Själv uppger han att 200 000 serber flytt Kosova och jämför serbers vardag med Gazaremsan. Han tadlar albanernas krav på oberoende och berömmer serbernas valbojkott. Det är nästan så man förstår varför han inte träder fram med sitt riktiga namn.

Kanske "Jerry" kan upplysa oss om exakt vilka siffror han tycker jag fifflat med. Jag märker förstås att han uppger andra tal än jag, bl.a. lägre förlustsiffror från Kosovakriget. Skillnaden är att jag redovisar mina källor. Council for the Defence of Human Rights and Liberties CDHRF är en klippa för Haagtribunalen och har fått stöd från bl.a. Sverige för träning av sin personal. Centre for Protection of Women and Children är en välkänd kvinnosaksgrupp som bl.a. samarbetat med Kvinna till kvinna. Amnesty, HRW, UNHCR och ICRC tänker jag inte ens presentera.

Det stämmer bra att många serber flyttat ut, några av dem då en del albaner tog hämnd efter kriget. De flesta flydde dock med militären redan i juni 1999, innan albanerna hann återvända. Den massflykten visades för övrigt i svensk TV. Siffran 200 eller 300 tusen serbiska flyktingar, som grasserar på diverse håll, är dock en grav lögn. Efter folkräkningen 1991 konstaterade Milosevic att det fanns 190 000 serber i Kosova, en rund och fin siffra enligt hans smak. Idag hävdar det Belgradbaserade Koordinationscentret för Kosovo att 134 000 av dem bor kvar. Var grundas då påståendet om 200 000 serbiska flyktingar!?

Vad gäller situationen för dem som är kvar, så kan den bli bättre. Dels skrämmer minnet av upploppen från mars 2004, då 8 serber och 11 albaner dödades i etniskt motiverade hatbrott. Dels väljer Belgrad separatism i stället för integration. Man uppmanar Kosovaserberna i TV och medier att bojkotta valen, att säga upp sig från FN-förvaltningen, att sluta upp med att betala skatter och avgifter till densamma etc., samtidigt som avvikare stämplas som förrädare. Allt detta är ingen hemlighet, utan Serbien har kritiserats internationellt för sitt värv mot integrationen i Kosova. Att "Jerry Isaksson" kallar Belgrads manipulation med Kosovaserberna för "demokratisk" är för mig fullkomligt förbryllande.

Ändå är inte läget så dystert som Belgrad vill få det till. Det finns idag två serbiska ministrar samt ett flertal biträdande ministrar i Prishtina. Kosovaserberna garanteras 20 procent av platserna i parlamentet, detta oaktat ! valresultatet. Detsamma gäller andra minoriteter. Hatbrotten mellan folkgrupperna är också färre, under 2007 räknas de i ena handens fingrar enligt Kosovo Police Service KPS. Serbernas bebyggelser vaktas av internationella soldater, ett skydd som inte var förunnat den albanska majoriteten när serberna härjade. En officiell OSCE-rapport från december 2004 slår fast att serberna alltjämt har en väsentligt högre levnadsstandard: fler lärare, läkare, skolor och vårdcentraler, fler bilar och bättre husrum, samt långt högre inkomster och lägre utgifter per capita, än den albanska majoriteten. Jag vet inte hur detta kan jämföras med situationen på Gazaremsan. Men jag vet att arbetslösheten hos albaner är 47 procent, jämfört med 40 procent på Gaza. Samtidigt som den i exempelvis Zubin Potok, där serberna är majoritet, är på 21.7 procent, enligt Kosovas statistikverk ESK.

Vad gäller hot och våld. Jag befarar absolut - liksom de flesta andra med mig - att albanerna gör uppror om omvärlden sviker och skänker Serbien fortsatt suveränitet över Kosova. Men det står inte i min makt som person att hota någon. En som kan göra det är däremot chefen för det serbiska Koordinationscentret för Kosovo. Han lovade i veckan att "bruka militär makt" om Kosova blir erkänt som oberoende land. Som jag såg i min text-TV så reser EU-sändebud till Belgrad i dag för att reda ut detta, just det: hot om våld.

Den här debatten tar för min del slut här. Jag överlåter till läsaren att själv avgöra vem av oss två som är fifflare. Själv noterar jag blott med ett leende att "Jerry Isaksson" kör samma tugg som officiella serbiska förhandlare i de pågående förhandlingarna om Kosovas framtida status. Och glömmer helt bort att denna gång är det utomstående - och alltså inte Belgrad självt - som avgör vem som fifflar.


Om författaren

Författare:
Shqiptar Oseku

Om artikeln

Publicerad: 10 sep 2007 16:51

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: