sourze.se

Kriminalitet bland invandrare politiskt inkorrekt

I integrationsdebatten talas det mycket om svenskars främlingsfientlighet. Fientlighet mot det främmande finns emellertid också hos de som invandrat till Sverige

Av någon anledning har svenska politiker velat gynna invandring. Sverige har tagit emot fler invandrare än något annat land i förhållande till sin folkmängd. Man yvs över den generösa "flyktingpolitiken" som har medfört att bara ett fåtal procent av invandrarna räknas som flyktingar enligt FNs definition och att över 90 procent har sökt sig till Sverige av ekonomiska orsaker.

Massinvandring har överallt där det förekommit skapat konflikter. I Sverige har eliterna försökt komma ifrån problemen genom information. Så mycken och så ensidig att den närmast liknar propaganda eller indoktrinering. Således kallas invandrarna för flyktingar, media ger en entydigt positiv bild av dem och motsättningar mellan svenskar och invandrare skylls oftast på svenskarna och på den rasism som man säger finns latent i de svenska strukturerna. Länge har man ljugit bort det faktum att invandrare är överrepresenterade i brottstatiken och inte heller har invandringens kostnader redovisats på ett klargörande sätt.

Att motsättningar mellan etniska grupper uppstår är inget lättlösligt problem. En skepsis mot det som upplevs främmande är genetiskt betingad, finns hos de flesta djurarter och anses ha gynnat stammens överlevnad. Att negligera sådana instinkter och att ljuga bort, tysta ner och ursäkta brottslighet, vandalisering och skottlossning som invandrargäng gör sig skyldiga till är ett sätt att vilseleda och fördumma befolkningen. Och att belöna denna brottslighet med ytterligare satsningar i invandrartäta områden måste ge de invandrade en märklig uppfattning om det svenska samhället och svenskarna.

Det finns även en form av rasism hos många av invandrarna som tar sig uttryck i ett förakt mot svenskar, som uppfattas sakna civilkurage, vara materialistiska och dekadenta. Det har förekommit hedersmord för att förhindra förhållanden med svenskar. Det finns i ett flertal städer med invandrargäng som specialiserar sig på att råna och misshandla svenskar. De vill inte integreras, de vill kriga mot och förnedra svenskarna vilka synes dem vara rädda och fega, enligt den uppsats i sociologi som Petra Åkesson lagt fram.

Denna uppsats har inte rönt den uppmärksamhet den borde ha fått. Det fick inte heller det politiskt motiverade överfall på en Sverigedemokrats flickvän som sannolikt en grupp ur AFA gjorde sig skyldig till. Och när man i Landskrona dokumenterade invandrarungdomars brottslighet och deras inställning till majoritetsbefolkningen ställde det till rabalder i riksmedia, fick politiker och de politiskt korrekta att engagera sig för att släta över, förklara och förändra folks uppfattningar. Det verkar som eliterna är mer angelägna om att bromsa Sverigedemokraternas framgång än att åtgärda gängens framfart.

Jag kan förstå svenska ungdomars frustration över myndigheternas tama reaktioner när de blivit rånade och misshandlade. Och jag kan förstå att de, när samhället så sviker dem, går med i extremistorganisationer. Ofta framhålls USA som ett exempel på ett väl fungerande mångkulturellt samhälle. Om det förhåller sig så har under alla förhållande denna mångkultur inte gynnat den amerikanska ursprungsbefolkningen.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 26 aug 2007 22:50

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: