sourze.se

Feminister ljuger om mäns våld

Vi är många som haft det på känn rätt länge - men nu finns svart på vitt. Feminister som snackar om våld vet inte vad de talar om.

I en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet www.bra.se konstateras att de män som utövar dödligt våld mot kvinnor har en del gemensamt. De återfinns uteslutande bland kriminella, psykopater, psykossjuka och missbrukare. Denna bistra verklighet ligger ljusår från feministiska myter om alla män som kvinnomisshandlare. Uppenbarligen är inte riktigt alla män lika farliga, vilket inte alls stämmer med de könsmaktsteorier om våld som frodas bland feminister.

Men hur resonerar då feministerna egentligen? Vad är det som gör att de inte ser skogen för alla träd? I den nyligen utkomna boken "Vem slår Eva? Forskande feminister i genusland" www.avantema.se ges en inblick i de akademiska feministernas sjuka värld.

Några enkla budord räcker långt för feministerna. Alla män konspirerar mot alla kvinnor. Alltså har vi all anledning att misstänka alla män för att vara våldsamma. Varje mänsklig relation är ju när allt kommer omkring en våldsrelation s 57 ff.

Så ligger det till. Sedan letar feministerna bevis på ett sätt som får skrattet att börja bubbla. Lyckligtvis är mörkertalet för dödligt våld minimalt. Feministerna läser kriminalstatistiken och kommer fram till att 8 av 10 kvinnomord i Sverige aldrig anmäls s 64-65.

Samma kriminalstatistik upplyser oss om att mäns våld mot kvinnor minskar över tid. Det var inte bättre förr. Feministerna får det däremot till att våldet ökar, vilket de förklarar med att kvinnor tar mer plats i ett jämställt samhälle. För säkerhets skull hittar feministerna också på helt egna definitioner av våld. En oönskad blick likställs då med mord s 49-51.

Mot bakgrund av alla feministiska absurditeter som framkommer i "Vem slår Eva?" är det inte konstigt att det slår slint i huvudet på mer än en feminist. De vill ju bara väl. Men ursäktar detta vilka befängda anklagelser som helst? Och vad har alla stolliga konspirationsteorier på universiteten att göra?

Att feminister gärna flippar iväg är bekant. Men det kanske märkligaste aktstycket står politikerna i regering och riksdag för. Det är nämligen de som håller igång den feministiska ljugarbänken med våra skattepengar. Den borgerliga regeringen tror liksom socialdemokraterna på feministernas könsmaktsteorier om våld www.regeringen.se.

Politikernas aningslöshet får direkta konsekvenser. Den feministiska våldsförståelsen fångar alla, eller rättare sagt inga av de män som nämns i BRÅ-rapporten. Dagligen misshandlas kvinnor - och män - av kriminella, psykopater, psykossjuka och drogmissbrukare. Deras våld kan därmed fortgå utan att politikerna lyfter ett finger.

Politikerna har betalt för att sköta viktiga gemensamma angelägenheter. Men när det gäller våldet tar de inte sitt ansvar. Istället flummar de runt bland genusperspektiv och sociala konstruktioner.

Men kriminella följer knappast lagboken. Psykopater lyssnar inte på genuspedagoger. Psykossjuka vet varken ut eller in. Drogmissbrukare bryr sig inte om sin könsmakt utan bara om knarket. Verklighetens människor ger blanka tusan i feministernas könsmaktsteorier och regeringens flummiga syn på våld och hur det ska bekämpas. Det är hög tid att tänka om och ge våldsverkarna den behandling de förtjänar.


Om författaren

Författare:
Björn Ljungberg

Om artikeln

Publicerad: 07 jul 2007 11:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: