sourze.se

Socialism befrämjar antisemitism

Flera gånger har experter som Helene Lööw uppmärksammat antisemitism inom vänstern. Ändå vägrar man att göra upp med denna rasism och framhärdar i sitt israelhat och prat om "judiska lobbygrupper".

När Israel slår tillbaka mot väpnade attacker mot sitt territorium, bygger murar för att skydda sig mot självmordsbombare och går hårt fram i förhör mot personer som misstänks vara inblandade i terrorism, då talar den svenska vänstern om fruktansvärda, oacceptabla övergrepp från Israels sida.

Förhörsmetoder och avrättningar i Kuba och Kina protesterar sällan svenska vänstern mot. Bryr man sig inte lika mycket om en avrättad kinesisk student som en presumtiv terrorist som påstår sig ha fått några smällar på käften under ett förhör?

Man säger sig vara motståndare till rasism, fascism och förtryck, men vägrar att kännas vid att det finns en mycket stark fascistoid och rasistisk strömning inom den muslimska världen som dessutom attraherar allt fler och fler unga muslimer, både i Västvärlden och i länder med övervägande muslimsk befolkning.

Vad man däremot gärna framhåller är att den muslimska världen är väldigt "heterogen".

I sin syn på Israel är snarare den muslimska världen, såväl som den västerländska vänstern, ganska HOMOGEN.

Antisemitismen är i dag starkare än någonsin förr i världshistorien!

I viss utsträckning kan man skylla antisemitismen egentligen är detta ord missvisande eftersom många muslimer själva är "semiter" inom den muslimska världen på indoktrinering, brist på yttrandefrihet och odrägliga levnadsförhållanden.

Svenska politiker kan dock inte ursäktas med hänvisning till sådana livsvillkor.

Istället för att ge sitt stöd till demokratiskt sinnade krafter inom den muslimska världen, som tex de miljoner iranier som kräver reformer i sitt hemland, ger man sig gång på gång på den enda existerande demokratin i Mellanöstern, Israel.

Vänstern saknar känsla för proportioner.

Om den svenska vänstern protesterade varje gång någon på ett eller annat sätt attackerade Israel och judarna inom den muslimska världen på samma sätt som de i dag dagligen reagerar mot Israels förbrytelser, skulle de sistnämnda snart framstå som smått betydelselösa.

Naturligtvis är det inte att beteckna som antisemitism att anklaga Israel för brott mot de mänskliga rättigheterna. Men om vi ser till det absurda i att vänstern OFTARE attackerar judar och Israel än man angriper Iran, Al Quaida, diverse Islamofascister, Kina och Kuba framstår denna ständiga fixering vid Israels "illdåd" såsom uttryck för en strukturell antisemitism.

Ett tydligt exempel på svenska vänsterpolitikers missledande propaganda mot Israel är Vänsterpartiets, Miljöpartiets och vissa Socialdemokraters ständiga tal om att Västbanken är ILLEGALT ockuperat av Israel. Detta osakliga dravel har kommit att bli helt rumsrent i svensk massmedia och inom den riksdagspolitiska debatten.

Institutioner som FN, Internationella domstolen i Haag och Röda Korset menar förvisso att Israel OCKUPERAT Västbanken. Men de talar inte om en ILLEGAL ockupation. 1988 drog dessutom Jordanien tillbaka sina anspråk på detta område, så vilken annan nations territorium är det i så fall Israel ockuperar?

FN och EU har kritiserat Israel för att flytta befolkning till ockuperat område, men detta innebär inte att ockupationen i sig anses vara illegal. Däremot är de flesta utanför arabvärlden överens om att Jordaniens anfall 1967 mot Israel var "illegalt" det sk Sexdagarskriget som följde ledde till att Västbanken, Gazaremsan, Golanhöjderna Sinai-halvön kom under Israelisk kontroll.

Från Svenska Wikipedia:

"Israel har etablerat omkring 120 judiska bosättningar. Dessa är enligt bland annat FN och EU i strid med Genevekonventionen, som förbjuder en ockupationsmakt att förflytta sin egen befolkning till ockuperat territorium. Även USA har vid upprepade tillfällen kritiserat bosättningarna."

Vad man än tycker om ockupationen av Västbanken kan man ifrågasätta om detta verkligen är att betrakta som ett av vår samtids allra värsta missförhållanden.

Står t.ex. Vänsterpartiets kampanj mot Israel i proportion till vad denna folkomflyttning egentligen handlar om? Märk väl att många på vänsterkanten pratar MER om det rättsvidriga i Israels "illegala" ockupation än VERKLIGT lidande såsom exempelvis de civila som drabbas av Israeliska militära aktioner. Kanske upplevs det som viktigare att komma åt Israel än att värna mänskligt liv?

Personligen tror jag att det är något annat än dessa 120 bosättningar som spökar i bakgrunden.

Det finns en stark tradition av antisemitism inom vänstern. Dessutom har Israel traditionellt setts som USA-vänligt medan flera arabländer setts som socialistiska föregångsländer inom en "förtryckt" del av världen främst då Irak, Syrien, Egypten och forna Sydjemen.

Sett mot denna bakgrund blir det naturligt att det inte anses särskilt kontroversiellt inom vänstern att hävda att USA går Israels ärenden, att judarna styr Wall Street och så vidare.

Det är inte precis bara extremvänstern som bedriver denna propaganda. Tidningen "Dagens Arbete", som ges ut av Sveriges näst största fackförbund, Industrifacket Metall, hade för några år sedan en artikel om att judarna, via sina amerikanska intresseorganisationer, styr USAs politik.

Dessa typer av inställningar anses inom vänstern allmänt tyda på god omvärldsorientering, allmänbildning och berömvärt engagemang inom världspolitiken.

I själva verket är det fråga om en oreflekterad, nedärvd, västerländsk fördomsfullhet som det får anses ganska historielöst att ansluta sig till.

Vänsterns misstänkliggörande och svartmålning av judarna går i sin tur tillbaka på urgamla antisemitiska synsätt inom Västerlandet. Tänker vi efter känner vi igen detta från tidigare delar av Västerlandets historia; Judarna "infiltrerar", "konspirerar", "suger ut" och är "illojala".

Om judar och amerikaner får man säga sådant som man inte får säga om andra etniska grupper.

Europeisk antisemitism försvann inte från europeisk mark i och med att Hitler begick självmord.

Nyligen uppgav till exempel inte mindre än 44 av de tillfrågade i en europeisk studie att judarna "antagligen" hade för mycket makt inom den internationella finansvärlden.

Vänstern vill inte motarbeta sådana fördomsfulla synsätt. Särskilt inte inom de egna leden.

I sina osakliga attacker mot kapitalismen och Israel underblåser vänstern antisemitiska attityder istället för att verka för demokratiska värderingar i såväl Mellanöstern som på hemmaplan.


Om författaren

Författare:
Börje Berg

Om artikeln

Publicerad: 20 maj 2007 20:58

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: