sourze.se

Socialism befrämjar antisemitism

Flera gånger har experter som Helene Lööw uppmärksammat antisemitism inom vänstern. Ändå vägrar man att göra upp med denna rasism och framhärdar i sitt israelhat och prat om "judiska lobbygrupper".

Kommentarer

Hugo Chavez och Venezuela

Venezuelas bolivariska revolution skapar utrymme för det tjugoförsta århundradets socialism enligt min förhoppning.

Kommentarer

Allt borde vara gratis!

Jag läste Daniel Somos artikel om socialism. Om allt vore gratis hur underbart vore inte allt då? Jag tycker det är en helt underbar tanke att kunna göra exakt det du vill.

Kommentarer

Socialism my ass!

Jag ville skicka ett brev till skolministern.

Kommentarer