sourze.se

SVT:s granskning öppnar våra ögon

Det är brott mot alla utredningsregler att inte ta reda på vad pappan var för figur. Mannen hade ett brottsregister på minst 40 punkter innefattande våld, narkotika, stöld osv.

SVT:s Granskning behövs då vi är blinda för Louise.

Åter har Janne Josefsson team blottlagt att en socialnämnd gjort noll för en svårt utsatt flicka under 7 år. Trots att hon inte gått till sin skolplikt på åratal så har hon inte efterlysts. Många har vetat att hon haft det förfärligt med sin psyksjuke pappa, men ganska få har rapporterat till skola och sociala.

De på socialnämnden som tagit emot larmrapporter har uppenbart gång på gång beslutat att "inte öppna utredning", trots verkligt grava saker som politiker och tjänstemän även sett med egna ögon.

Grannar har rapporterat men tydligen i en allt för begränsad omfattning. Vilket ofta beror på att de märkt att det ändå inte lönar sig att rapportera till Sociala. En mycket vanlig inställning som tyvärr ofta är sann. Larmrapporter hem till polismannen "Eje" hade ingen effekt, trots att han samtidigt var ordförande i socialnämnden. Han lämnade en rapport vidare till tjänstemännen, sedan tog hans intresse för Louise slut. Som gammal polis visste han säkert mycket i detta ärende, men reagerade inte. En annan polis som intervjuades anonymt visade sorglig "kåranda".

En socialnämnd har en ovillkorlig skyldighet att ta reda på hur uppväxande barn och ungdom har det i kommunen. De ska aktivt verka för goda uppväxtmiljöer med mera. Det får i princip kosta vad som helst på individnivå.

Det är brott mot alla utredningsregler att inte ta reda på vad pappan var för figur. Mannen hade ett brottsregister på minst 40 punkter innefattande våld, narkotika, stöld osv. Inget av detta säger sig socialkontoret känna till trots att psykiatrin ringt dem flera gånger. SB erkänner inte kunskap i ärendet förrän Josefsson trycker upp ett internpapper i ansiktet på dem. Alltså har de inte ens startat en utredning om hur flickan haft det under sju år. Hon har bland annat sovit under presenningar i 15 graders kyla.

Louise levde i misär hos sin psykiskt sjuke far men socialen valde att inte ingripa. Var man rädd för mannen eller vad var skälet till att man helt svek flickan? Inte ens då mannen och flickan vräks från sin bostad erbjuder man flickan något. I Sverige år 2006. Repris snart!


Om författaren

Författare:
Jan Brunnegård

Om artikeln

Publicerad: 11 apr 2007 11:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: