sourze.se

Abort släcker ett människoliv

Det finns flera argument för den fria aborten. Frågan är om något av dem är tillräckligt för att försvara utsläckandet av ett litet oskyldigt människoliv.

Vid en ultraljudsundersökning då en kvinna är havande i 17: e veckan kan man tydligt se hur ett litet människobarn framträder. Ett ansikte med ögon, näsa och mun etcetera. Barnet har händer och fötter, olika inre organ med ett hjärta som slår. Detta är i den 17: e veckan, fem veckor före den övre gränsen för tillåten abort. Det är av allt att bedöma ett unikt mänskligt liv, knappast en livsoduglig cellklump som bara är en del av en kvinnas kropp.

Kirurgens redskap som på den ena avdelningen är till för att rädda liv, har på abortklinikens avdelning blivit ett mordvapen. Gränsen för vem som har mänskligt värde eller inte är mycket hårfin. På abortkliniken går gränsen vid vecka 22 och avdelningen för de för tidigt födda tar vid veckan efter.

Det finns flera argument för den fria aborten. Frågan är om något av dem är tillräckligt för att försvara utsläckandet av ett litet oskyldigt människoliv. Det finns nämligen inga särskilt bra argument för ståndpunkten att det är någon principiell skillnad mellan embryo, foster och spädbarn som skulle göra det acceptabelt att döda de tidigare formerna för mänskligt liv, men inte de senare. De gränser som satts för tillåten abort är både konstruerade och godtyckliga. Oavsett livsåskådning borde man inse det inhumana med abort.


Om författaren

Författare:
Jimmy Ljungdahl

Om artikeln

Publicerad: 06 mar 2007 09:40

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: