sourze.se

Vi är på väg mot ett nytt valsystem

Sverige behöver ett stabilt partisystem som ger väljarna makt i en politisk orolig tid.

Nu har Lars Ohly fått klart för sig att loppet är kört som enbart stödparti åt socialdemokraterna. Han anser att man nu även på vänstersidan bör sikta på att bli en allians i nästa val. Klokt tänkt. Han inser att en klar gränslinje går mellan dem som i princip tror på ett socialistiskt samhällssystem och dem som tror på ett samhälle som vilar på individens frihet.

Som ett första steg på vägen mot ett nytt valsystem kan hans förslag om en vänsterallians genomföras vid nästa val. Men riskerna är avsevärda att ett sådant block inte kan hålla överens ens under valrörelsen och sannolikheten att en sådan regering skulle splittras relativt fort. De tre partierna skulle ha allt för stor vilja att profilera sig själva och svårigheter skulle uppstå i en rad frågor allt ifrån EU medlemskapet till mer eller mindre märkliga kollektivavtalskrav från fackligt håll. Den borgerliga alliansen utsätts nu för liknande problem men hittills har man kunnat hålla en klar gemensam linje i huvudfrågorna. Men ännu är långt ifrån klart om det håller ända fram till nästa val.

Ett nytt valsystem – majoritetsval i enmansvalkretsar – skapar ett stabilt tvåpartisystem. Landet indelas i valkretsar där endast en riksdagsledamot väljs i varje valkrets. Väljarna kommer därför att känna sin kandidat betydligt bättre än de gör i dag. Det är inte många väljare som i dag kan namnge den kandidat de röstade på vid valet.
Väljarna i ett majoritetsvalsystem kan känna sig trygga på valdagen. De vet vilken politik som kommer att föras under valperioden och de vet också att de som väljare kan åstadkomma växling vid makten så fort deras förväntningar inte fullföljs.

Den borgerliga Alliansen vid årets val visade vägen genom att hålla på samma valprogram och nu ger Ohlys utspel hopp om att även socialisterna på vänsterkanten kan enas i en allians nästa val. Ett steg på vägen mot ett riktigt tvåpartisystem.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2007 08:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: