sourze.se

Kärnkraft motverkar lösning på klimatfrågan

"Bygger vi kärnkraft, varför ska då inte Indien, Kina, Ryssland och Iran bygga lika mycket kärnkraft? Jag ryser vid blotta tanken på allt okontrollerbart radioaktivt material som kommer att finnas i omlopp. Julafton för terrorister och kärnvapenbyggare."

De senaste veckornas sågning av säkerheten i Forsmark har fått många att fundera. Var fjärde svensk har blivit mer tveksam till kärnkraften. Samtidigt tycks inte tron på en avveckling vara särskilt stark. Den påstådda konflikten med klimatfrågan gör nog många tveksamma. Jag menar att den konflikten till stor del är en myt.

Kärnkraften gör el. Vi gör inte el i Sverige av kol eller olja. Alltså, ingen konflikt där. Olja används för transporter och i industrin. Där är el inget alternativ. Inte tills vi kan göra vätgas av elen och köra bilarna på den. Innan vi kommer så långt har våra kärnkraftverk fallit samman av hög ålder, är jag rädd.

Sverige importerar inte heller el normala år, tvärtom. Vi har mer el än vi behöver, och elanvändningen har minskat sedan början av 2000-talet. Kärnkraftverk skulle kunna stängas utan att vår elförsörjning hotades och utan att vi behöver importera från länder där kolkraftverk finns. Vi kan inte stänga alla på en gång, men successivt kan vi få ner vår elförbrukning mycket mer och dessutom producera mer förnybar el.

Låt oss då se utanför Sveriges gränser. I teorin skulle export av kärnkraftsel kunna leda till minskad användning av kolkraft i andra länder.

I praktiken är det så här. Svensk kärnkraft är gammal. De senaste åren har miljarder investerats för att verken överhuvudtaget ska hållas igång. Och mer är på väg. Effekthöjningar och säkerhetsförbättringar är dyra saker. Investeringarna har inte minskat utsläppen av växthusgaser med ett enda gram.

Det finns idag intresse att satsa på förgasning av biobränslen i kraftvärmeverk, som också kan göra drivmedel till bilar. Det är lönsamt att satsa på stora vindkraftverk till havs. Men allra mest lönsamt är troligen att satsa på att minska elanvändningen med ny effektiv teknik. Alla dessa satsningar handlar om teknikutveckling i stora växande framtidsbranscher. Det handlar om sådant som efterfrågas runt om i världen.

Om vi satsade på effektiv förnybar energi och smart elanvändning istället för att hålla liv i våra gamla kärnkraftverk skulle vi göra större nytta för världen. Den teknik vi då utvecklade skulle kunna användas av andra länder för att ersätta kolkraft. Samma lösningar som avvecklar svensk kärnkraft är de lösningar som kolkraftländerna behöver.

Varje krona som satsas på kärnkraften är alltså en förlorad krona. Faktum är att satsningar på kärnkraften rentav hindrar ny teknik att växa fram, genom att vi låser oss fast vid kärnkraftsel. Vi motverkar alltså lösningar på klimatfrågan genom att hålla fast vid kärnkraften.

Och för er som tror på nya kärnkraftverk - tänk en gång till. Det vi gör här påverkar resten av världen. Bygger vi kärnkraft, varför ska då inte Indien, Kina, Ryssland och Iran bygga lika mycket kärnkraft? Jag ryser vid blotta tanken på allt okontrollerbart radioaktivt material som kommer att finnas i omlopp. En julafton för terrorister och kärnvapenbyggare.


Om författaren

Författare:
Maria Wetterstrand

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2007 23:07

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: