sourze.se

Tankar om krishantering

Har vi egentligen löst problemen från flodvågskatastrofen? Läs mina funderingar kring svensk krishanteringskapacitet och vart den står idag!

Sverige, ett av världens tryggaste länder? Jag tror inte jag var ensam om att se "Robert Ludlums: Hades Factor" ikväll och den har på sätt och vis koppling till det jag tänkte skriva om, nämligen krisberedskap.

Under de senaste åren har vi förstått att samhället inte alltid kan skydda oss trots att vi lever i ett modernt västland. Gudrun, tsunamikatastrofen och stormen kallad Per som just nu rasar över svensk mark. Vädrets makter är svårt att skydda sig mot och i många fall är det enda man kan göra att härda ut och plocka upp bitarna bäst man kan efteråt. För att återgå till filmen som gick på tv ikväll så handlar det om ett virusutbrott i USA som dirigeras av en terroristorganisation verkar det som, vi får se nästa vecka när del två sänds. Men iallafall så handlar det om ett virusutbrott och en massa människor insjuknar och dör. Det var ju bara några år sedan SARS blåstes upp som det stora hotet mot mänskligheten och i vissa stunder kändes det som att domedagen bara var några dagar bort när man läste medias rubriker.

Det finns otaliga andra hot som dock inte har så stor sannolikhet att drabba Sverige, men risken finns alltid där. För den som är intresserad av vidare läsning rekommenderar jag Krisberedskapsmyndighetens Hot & Riskrapport 2006, som kan hämtas från Länk: krisberedskapsmyndigheten.se . Men innan jag fortsätter så vill jag säga att anledningen till att jag överhuvudtaget skriver den här är dels att jag personligen har ett stort intresse av området krishantering och för att jag vill lägga fram två punkter som jag anser vara relevanta att fundera över.

Den första punkten är var samhällets ansvar för sina medborgare slutar och vart individens eget ansvar tar vid? Detta är intressant när vi betänker vad som hände under flodvågskatastrofen då vi har ett x antal tusen svenskar som sitter strandsatta på andra sidan jordklotet och vill komma hem. En statlig utredning lämnar snart sitt slutbetänkande i den här frågan, vad kan man som svensk medborgare egentligen förvänta sig av staten när man är utomlands?. Men för att fortsätta så är det en intressant frågeställning eftersom vi på något sätt förväntar oss att den svenska staten ska hålla sin skyddande hand över oss från vaggan till graven. Personligen är jag kluven i frågan eftersom jag anser att ett land bör skydda sina invånare i rimlig mån, men samtidigt så har man ju som individ till uppgift att informera sig om eventuella risker och potentiella faror i ett område innan man reser dit. Men meningen med den här artikeln är främst att belysa frågorna, diskussionen om vart jag själv står i frågorna rasar fortfarande i mitt huvud och jag återkommer eventuellt med fler artiklar när jag kommit fram till svaren.

Men än är jag inte klar. Den andra punkten och den här är nog den viktigaste, det finns idag ingen myndighet som har till uppgift att samordna krishanteringsarbetet i Sverige. Vi har myndigheter som Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket, Försvarsmakten och en rad andra aktörer som enligt nuvarande regelverk som jag förstår det på egen hand ska samordna arbetet vid krissituationer. Frågan har lyfts ett par gånger i olika medier, men det har ändå varit relativt tyst om frågan.

Jag är övertygad om att den svenska krishanteringskapaciteten idag är skarpare än någonsin tidigare och jag har fullt förtroende för de myndigheter som arbetar med dessa frågor. Men samtidigt så är jag orolig för den dagen när vårt samhälle återigen sätts på prov av en pandemi eller annan större kris. När det inte finns någon som kan ta befälet när de tillgängliga resurserna tänjs till bristningsgränsen så finns enligt min mening risken att krishanteringsarbetet försämras. Så jag anser det vara av största vikt att regeringen tar sitt ansvar i frågan och endera utser en myndighet med ledaransvar eller tillskapar en ny myndighet med detta syfte!

Detta var de två saker jag ville ventilera idag, men jag ämnar fortsätta publicera artiklar som berör krishantering och säkerhetspolitik i Sverige för jag anser att det är ett ämne som det tas alltför lätt på i debatten!


Om författaren

Författare:
Björn Wegner

Om artikeln

Publicerad: 15 jan 2007 07:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: