sourze.se

Arbetsdelning vid vägs ände!

Något som etablissemanget fortfarande inte alls diskuterar offentligt, är att i Sverige m.fl. länder så stagnerade sannolikt systemet med arbetsdelning människor emellan på 1970-talet.

Alla människor är användare av sådant som tillverkas och levereras av andra människor. Detta kallar ekonomer m.fl. för arbetsdelning. Och det är väl få som förnekar att arbetsdelning mellan människor och företag, historiskt sett har medfört en anmärkningsvärt hög ekonomisk och socioteknisk effektivitet. Den högre ekonomiska effektiviteten har sedan socialdemokratiska och socialliberala rikspolitiker sedan använt för att med valtaktisk löftespolitik utveckla en mer och mer skattefinansierad välfärd.

Men politiker, ekonomer och massmedia har i hög grad försummat att påpeka, att det sannolikt i huvudsak är den tekniska utvecklingen och mycket billiga oljeprodukter, som har medfört att de många människorna med tiden och långsamt har fått det lite bättre och bättre.

Något som etablissemanget fortfarande inte alls diskuterar offentligt, är att i Sverige m.fl. länder så stagnerade sannolikt systemet med arbetsdelning människor emellan på 1970-talet. Man har tydligen hamnat i en återvändsgränd och det är väl egentligen inte så konstigt.

Människor med låga löner kan exempelvis inte köpa något där tilräckligt många av dem som har högre löner bidrar med arbets- eller bonuskostnader för det som tillverkas och levereras. Ett typiskt exempel är nuvarnade bostäder. Nästan alla som köper en bostad betalar höga kostnader och räntor under hela livet utan att den blir tillfullo betald! Detta är ju egentligen helt absurt!

I Sverige så dras ju dessutom skatter och avgifter från arbetskostnaderna och moms läggs på priserna. Dessutom har företagen ränteutgifter på lån och vinstutdelning till aktieägarna. Detta medför att om alla har samma lön så måste den som köper något, arbeta ca 4 timmar för att köpa något som i snitt tagit 1 timme sammanlagt arbete från andra människor! Dem som har lägre lön än genomsnittet måste kanske arbeta 6 timmar!

Om det inte fanns det som jag kallar för teknisk effektivitet, så skulle ett välfärdssamhälle med höga skatter alltså inte kunna fungera. Om detta välfärdssamhälle dessutom inte har något exportöverskott, så skulle kanske hälften i arbetsför ålder vara arbetslösa. Medel- och låginkomsttagarna skulle ju inte ha tillräckligt med köpkraft för att via priserna kunna betala för andra människors arbetskostnader! Det som möjliggör välfärdssamhället beror alltså rimligen på att arbetsdelningen människor emellan, i hög grad har ersatts med arbetsdelning mellan människor och datorer/maskiner.

Men vanliga medel- och låginkomsttagare har ändå knappast fått någon bättre köpkraft sedan 1970-talet, mer än att dem kan köpa en massa saker och krims-krams som levereras från låglöneländer. Bostads- och matkostnaderna har inte blivit lägre i förhållande till utbetalda löner. Skillnaden är väl att matkvaliteten sannolikt har blivit sämre.

På politikernas, ekonomernas och massmedias dagordning finns fortfarande inte den debatt som ganska allmänt fanns på 1950-talet, om att den ekonomiska effektiviteten måste drivas så långt som möjligt, om vanliga människor någonsin skall få det avsevärt mycket bättre. Tillverkningen och leveranserna av allt som människorna behöver för deras fysiska basbehov bör alltså så långt som möjligt befrias från arbetsdelning människor emellan.

De sociotekniska systemen och den logistik som behövs för mänskliga basbehov bör alltså mer och mer tas över av datorer och maskinella enheter. Livsmedelsindustrin, verkstadsindustrin och varutransporterna bör alltså snarast avfolkas i minst samma grad som har skett med lantbruket.

Genomfördes detta på bästa sätt så borde vi få ett samhälle som i mångt och mycket liknade det bästa inom det hantverkssamhälle som i viss grad fanns ända in på 1950-talet. Ett samhälle med en avsevärt lugnare och människovänligare puls. Ett samhälle där datorer och maskiner har tagit över tillverkningen och leveranserna till vars och ens närbelägna hämtställe. Men där de flesta människor knappast märker av att dessa datorer och maskiner faktiskt finns, därför att funktionen visserligen finns i bakgrunden men det märks inte i vardagslivet.


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 26 dec 2006 10:01

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: