sourze.se

Slopa skatten på arbete! 2

Konsumenterna och brukarna är egentligen dem enda som oförbehållsamt vill att priserna på de saker och de sociotekniska system som de använder, är så låga som möjligt.

Varför är varu- och bostadspriserna inte så låga som möjligt inom samhällen, som påstår sig prioritera välfärd och människors välbefinnande? Och särskilt då de basala priserna på matvaror, kläder, bostäder och annat som rimligen behövs för överlevnad, optimal hälsa och välbefinnande. Orsaken är väl att det knappast är några andra än konsumenterna och brukarna som är genuint intresserade av lägsta möjliga priser på tillverkade saker och sociotekniska system bostäder mm.!

Konsumenterna har ännu inga egna organisationer som förhandlar om kostnadseffektivitet, logistik, avropsavtal och priser.

Företagens ägare vill ha så höga vinster priser som möjligt! Arbetarna i berörda företag vill ha så höga löner priser som möjligt! Rikspolitikerna vill ha så många och så höga arbetslöner skatter, avgifter, priser, och moms priser som möjligt! Kommun- och regionpolitikerna vill att så många som möjligt skall spendera så mycket som möjligt skatteinflöden inom deras skatteinkomstområde.

Konsumenterna och brukarna är egentligen dem enda som oförbehållsamt vill att priserna på de saker och de sociotekniska system som de använder, är så låga som möjligt. Om kostnaderna och därmed priserna skall kunna bli så låga som möjligt, så bör naturligtvis även infrasystemen och logistiken i väsentlig grad vara konsumtions- och brukaroptimerad.

Men vänta lite! Dem som enbart är konsumenter och brukare, är ju fler än dem som delvis är konsumenter, delvis brukare, delvis företagare, delvis politiker osv. Många av dessa "delvisare" ser sig kanske dessutom i huvudsak som konsumenter och brukare. De allra flesta har nog inte alls något emot effektiviseringar som leder till lägsta möjliga kostnader och priser; effektivast möjliga energiutnyttjade; lägsta möjliga miljöbelastning osv. Alltså ett samhälle där nästan alla samverkar för att öka den tekniska effektiviteten, även när detta leder till att sysselsättningsbehoven steg för steg minskar inom försörjningssektorn och andra traditionella verksamheter.

Då nu konsumenterna och brukarna av allt att döma är i överväldigande demokratisk majoritet, hur kan det då komma sig att deras mest genuina intressen, inte ges något utrymme på den politiska, massmediala och forskningsinriktade agendan?

Fortsättning följer!


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 04 dec 2006 11:09

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: