sourze.se

Utvecklingsarbete hos AMS

Alla utan arbete ser med glädje att AMS har ett utvecklingsarbete på gång, och nu väntar alla dessa arbetslösa bara på resultatet. AMS har satt "Enhetligheten" och "Rättssäkerheten" i fokus ...


Utvecklingsarbete hos AMS


Alla utan arbete ser med glädje att AMS har ett utvecklingsarbete på gång, och nu väntar alla dessa arbetslösa bara på resultatet. AMS har satt "Enhetligheten" och "Rättssäkerheten" i fokus och tittar över sina rutiner och införskaffar också nya resurser. Kompetensen ska också stärkas. Allt detta är säkert bra men de arbetslösa efterfrågar ett jobb. Internet och Af kundtjänst ska utvecklas och i Östersund ska 20 personer jobba med att bistå arbetsförmedlarna med regeltolkning. Här ska också 25 personer arbeta med kundkontakter och målgruppen är arbetsgivare och arbetssökande. Detta blir sammanlagt 45 personer som jag hoppas tas ur kön för arbetslösa, men här sätter jag inte bara ett utan två stora frågetecken.

Det befintliga nätverket av kontaktpersoner på länsarbetsnämnderna, för frågor om arbetslöshetsförsäkringen, kompletteras under 2006 med "Resurspersoner" på alla förmedlingskontor. 300 personer ska utbildas och kommer att ingå i denna stödfunktion. AMS har också jobbat med "Riskanalys" för att få grepp om risker och utbildningsbehov. Detta började industrin i Sverige redan med på 70-talet och tog till sig mycket från den Japanska bilindustrin. Inte minst kom "Kvalitetscirklar" i ropet och vi jobbade med "Japanska fiskbensdiagram". Mycket av detta kom från amerikanen Demming. Här gällde det att höja kvaliteten inom bilindustrin och det var något japanerna tog till sig direkt.

AMS ser också över sina handlingsplaner och här ingår också en översyn av "Aktivitetsgarantin". En handlingsplan skrivs inte endast en gång, utan måste med jämna mellanrum revideras. Här måste finnas en flexibilitet.

I ett företag sker ovanstående dagligen som en del av medarbetarnas arbete. Nu ser det ut som om AMS ytterligare utökar sin administration och att detta troligen inte ger en större effektivitet och fler jobb. Ju mer man krånglar till enkla saker ju sämre blir det. Det enda som är säkert är att skattebetalarnas nota ökar. Lär av "Industrifolket"!


Om författaren

Författare:
Kjell Ekborg

Om artikeln

Publicerad: 26 jun 2006 15:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: