sourze.se

Löser dansk modell vår arbetslöshet

Många kastar idag sina blickar över sundet till Danmark, och de finner då att där är arbetslösheten bara hälften av vad den är i Sverige.

Löser dansk modell vår arbetslöshet?


Många kastar idag sina blickar över sundet till Danmark, och de finner då att där är arbetslösheten bara hälften av vad den är i Sverige. Speciellt ungdomsarbetslösheten har man lyckas minska kraftigt. Hur har danskarna lyckats och kan vi ta efter? Den danska modellen kallas FLEXICURITY och består av tre delar och har funnits sedan 70-talet i vårt grannland. Modellen har tre ben…

• Svagt anställningsstöd
• Bra ersättning vid arbetslöshet
• Aktiv arbetsmarknadspolitik

Danmark har ingen lag om anställningsskydd och detta ger en klart rörligare arbetsmarknad som danskarna länge varit van vid. Du kan också vara arbetslös under fyra år med en relativt hög ersättning. För en låginkomsttagare täcks hela inkomstbortfallet. Här flaggar dock den danska regeringen för försämringar. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken kom till då ungdomsarbetslösheten var hög. Här ställs tuffa krav på dem som är under 25 år. För gruppen 25 till 30 år har man ett år på sig att finna ett arbete. Trots detta känner sig danskarna trygga.

Går denna modell att överföra till Sverige. C tror stenhårt på detta men flera problem finns. Vi har ett väl utbyggt välfärdssystem som skiljer sig mycket från det vi träffar på i Danmark. Att införa FLEXICURITY skulle innebära alltför stora förändringar i systemet. Hur reagerar facken?

C vill att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd under 26 år på studs. Detta gäller de två första åren av anställningen. Samtidigt vill man ha lägre ersättningsnivå för de arbetslösa som inte är familjeförsörjare. Rättvist!? Samma sak för de som varit arbetslösa en längre tid. Detta ska då kopplas till en aktiv näringspolitik, allt enligt C. Resultatet såg vi i Frankrike för någon månad sen och jag tror vi skulle få en liknande, men lugnare, reaktion i Sverige.

Den danska modellen är väl värd att studera och fundera över. Säkert behöver den anpassas till våra behov av trygghet och välfärd. Snabbt behöver vi och många andra europeiska länder också en mycket rörligare arbetsmarknad. En sak kan vi alla dock vara överens om - arbetslösheten måste minskas radikalt! Lösningen ligger troligen i att göra det "enklare" och mer "lönsamt" för småföretagen att anställa. Här kommer garanterat tillväxten. Glöm inte heller "Pigdebatten"… Starta Eget… Vård o Omsorg… Skolan…


Om författaren

Författare:
Kjell Ekborg

Om artikeln

Publicerad: 04 jun 2006 20:14

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: