sourze.se

Fotbollen får inte förnedra kvinnor!

"Vi förstår att Sverige har svårt att dra sig ur VM men anser samtidigt att tystnad och passivitet innebär acceptans."

Idrotten behövs! Den är en viktig folkhälsofaktor. På många håll i landet är idrottsföreningen den enda fritidssysselsättning som står barn och tonåringar till buds. Det ideella engagemanget är oerhört stort. Föräldrar och andra vuxna ställer upp utan tanke på ersättning.

Tyvärr finns det en hel del negativa sidor. Idrotten utnyttjas alltför ofta i kommersiella syften. Sponsorer har ett orimligt inflytande. Ändå ser vi med glädje på olympiska spel, världsmästerskap och andra elittävlingar. Ofta är det artisteri på hög nivå.

Då de olympiska sommarspelen genomfördes i Aten kritiserades från många håll inrättandet av ett stort antal nya bordeller. Könshandlarna förväntade sig omfattande kommers.

Vi hoppades att den internationella idrottsrörelsen i fortsättningen skulle försöka stoppa utnyttjandet av kvinnor i samband med idrottsevenemang. Men inför fotbolls-VM i Tyskland underlättas sexhandeln igen. Till vår förskräckelse har vi fått veta att till och med myndigheterna är behjälpliga. Prostitutionen är legal i Tyskland och även i andra EU-länder. De svenska EU-parlamentarikerna måste engagera sig på bred front för att stoppa all sexslavhandel och gränsöverskridande könshandel.

Svenska fotbollförbundet och dess ledning har naturligtvis inget direkt ansvar för att kvinnor importeras och utnyttjas i skuggan av fotbollens världsmästerskap. Ändå finns de med i bilden. Därifrån går det inte att svära sig helt fri. Det är värt att notera att Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström anser att Sverige inte bör ställa upp i VM.

För en tid sedan spelade det svenska landslaget en fotbollsmatch i Saudiarabien. De reaktionära och feodala myndigheterna förbjöd kvinnorna att se matchen från läktarna. Efter en del diskussioner släpptes medresande svenska kvinnor in på läktarna men det var ingen kompromiss värd namnet.

Sverige borde inte ha spelat någon vänskapsmatch i Saudiarabien så länge kvinnor diskrimineras i idrottssammanhang. Ett svenskt nej hade inte äventyrat deltagande i internationella stortävlingar.

Vi anser att det svenska fotbollsförbundet med landshövdingen Lars-Åke Lagrell i spetsen skall ta klart avstånd från den trafficking, kvinnoförnedrande sexhandel och prostitution som kommer att solka ner de kommande världsmästerskapen. Vi förstår att Sverige har svårt att dra sig ur VM men anser samtidigt att tystnad och passivitet innebär acceptans. Det svenska samhällets inställning till prostitution bör vara något som idrottsledarna företräder i alla internationella sammanhang. Idrotten får inte vara en fortsatt del av patriarkala system. Idrottsledarna är förebilder. De måste ta avstånd från rådande könsmaktsmönster med mäns överordning och kvinnors underordning.

Dessutom bör Fotbollförbundets ledning och landslagets spelare underteckna den budkavle mot utnyttjande och sexslavhandel som motståndare till prostitution tagit initiativ till.


Marianne Ericsson
Ordförande i vänsterpartiets kvinnopolitiska utskott

och


Om författaren

Författare:
<img src= Ohly

Om artikeln

Publicerad: 07 apr 2006 15:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: