sourze.se

Hur ska F! vinna valet?

"I förra veckan startade Feministiskt initiativs namninsamling för att vi ska kunna registrera oss som parti inför riksdagsvalet. Redan första helgen fick vi dubbelt så många namn som vi behöver."

Jo med kunskap och mod, precis som kvinnor alltid gjort. I år är det 100 år sedan de svenska rösträttskvinnorna genomförde en enorm namninsamling till förmån för kvinnors rösträtt. Dryga 140 000 namnunderskrifter samlades in. Men beslutet lät vänta på sig. Inte förrän femton år senare, 1921, infördes rösträtt och valbarhet för kvinnor i Sverige. Idag tycker vi att det är en självklarhet att alla svenska medborgare ska ha rösträtt. Var och en ska kunna välja sina egna representanter och på så sätt vara med och påverka de lagar man själv måste följa.

Argumentet att kön inte spelar någon roll ploppar allt jämt upp i debatten. Vi har "åsiktsrepresentativitet", brukar det heta - våra representanter är inte valda på grund av kön utan för sina åsikter skull.

Låt oss se till historien än en gång. För trettio år sedan samlade sig kvinnor för att stoppa de förslag som 1976 års sexualbrottsutredning lade fram. Utredningen, som gjordes av sex män och en kvinna, presenterade ett förslag som innebar att man skulle reservera brottet våldtäkt för de riktigt grova fallen. I övrigt skulle man mildra lagstiftningen och man skulle också göra det möjligt att ta offrets agerande, klädsel och tidigare relation till
mannen i beaktande. Det stora problemet var samhällets fördömande av dessa handlingar, inte handlingarna i sig, hävdade utredningen.

Vi är många som är glada för att kvinnorna stoppade det här förslaget. Och kön spelade sannerligen en stor roll då. Alla kvinnor kunde enas i sin kritik mot förslaget. Kvinnor inom partiväsendet från höger till vänster, Husmodersförbundet Hem och Samhälle och Fredrika Bremerförbundet lierade sig med "den nya kvinnorörelsen" i form av bland andra Grupp 8 och Lesbisk Front.

F! forsätter nu det arbete kvinnor alltid har måst göra, att arbeta tillsammans över traditionella gränser för att stärka våra rättigheter. Utan det modiga, upproriska och envisa arbete som så många kvinnor gjort före oss hade vi inte varit där vi är i dag. Utan det modiga och envisa arbete som F! gör idag kommer vi inte att komma dit vi vill imorgon. Jämställdheten förverkligad. Ett samhälle fritt från förtryck, diskriminering och våld mot kvinnor.

Etablerade riksdagspartier tycker inte att det behövs något feministiskt parti i riksdagen. De tycker att de är ganska bra på feminism själva och att Sverige i alla fall är mer jämställda än - ja, de flesta andra länder. Ett annat vanligt argument är att den feministiska rörelsen mår bäst av att agera påtryckargrupp utanför parlamentet. Varför ska vi lämna den offentliga makten i händerna på partier som tycker att feministiska politiska initiativ gör sig bäst utanför deras arena? Varför ska kvinnor alltid arbeta gratis, också när vi utför viktigt och nödvändigt demokratiarbete? F! ska vara den feministiska vägen in i parlamentet.

I förra veckan startade Feministiskt initiativs namninsamling för att vi ska kunna registrera oss som parti inför riksdagsvalet. Redan första helgen fick vi dubbelt så många namn som vi behöver. Vi samlar namn därför att vi, precis som rösträttskvinnorna, vet att kön spelar roll. Det behövs ett feministisktalternativ i valet. Ett parti som får ett uttalat mandat att utmana den patriarkala makten och som har könsorättvisorna högst upp på den politiska dagfordningen. Vi tänker inte låta oss hindras av den alltmer fastfrusna blockpolitiken. Vi tänker vidga politikens gränser och vitalisera demokratin. Alltså fortsätter vi att skriva historia!

Devrim Mavi
Gudrun Schyman
Sofia karlsson
Talespersoner för Feministiskt initiativ


Om författaren

Författare:
Gudrun Schyman

Om artikeln

Publicerad: 12 feb 2006 18:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: