sourze.se

Justitiekanslern - en man som visar stake!

"Jag har varit ett av offren för polisens slarv i och med att flera målsäganden som polisanmälde mig förhördes tillsammans i ett regelvidrigt gemensamt förhör. Trots att J.O. kritiserade förhöret användes den ändå i domstolen!"

Under mina drygt 40 år som svensk har jag vid åtskilliga tillfällen fått iaktta hur tjänstemän på högre svenska offentliga befattningar skyddar varandra genom att hålla varandra om ryggen och på ett nästan vidrigt besserwisseraktigt sätt vägra ta till sig kritik till dess att de konfronteras av massmedia på riksnivå. I allmänhet är svenska tjänstemän fega och de flesta av dem är ute efter att rädda sina egna skinn i situationer där de anklagas för fusk eller oegentligheter. Men en tjänsteman står nu ut som en hjälte bland dessa fegisar. Jag syftar på Justitiekanslern Göran Lambertz som nyss offentligt kritiserat den svenska polisen genom att anklaga dem för att ljuga och mer eller mindre ibland äventyra rättssäkerheten. Det som Lambertz gör är unikt därför att hans förfarande sticker ut och han visar stake. Det må uppröra många men samtidigt ökar Lambertz, genom sina uttalanden, allmänhetens förtroende för hans kansliorgan.

Att svenska polisen och vissa åklagare fuskar är ingen riktigt nyhet för de flesta av oss. Vi har sett detta i flera rättsfall på sistone, men att någon högre jurist i ett av landets högsta juridiska organ säger detta offentligt är ett tecken på att problemet är värre än vi alla trodde. Vi minns ju i fjol vintras hur i det kända Ulf Larsson incestmålet hur åklagaren "gömde undan " så många som 13 kartonger fyllda med bevismaterial till den tilltalades förmån. Försvaret fick reda på detta efter att en grävande journalistisk fick fram kartongerna 3,5 år efter att domen vunnit laga kraft!

Jag har varit ett av offren för polisens slarv i och med att flera målsäganden som polisanmälde mig förhördes tillsammans i ett regelvidrigt gemensamt förhör. Trots att J.O. kritiserade förhöret användes den ändå i domstolen! Jag känner till flera andra fall där polisen har fuskat. Ett som dyker upp i mitt minne är fallet kring en kvinnlig A-Lagare i Örebro som för ett antal år sedan dömdes för dråp. Polisens förhörsledare pressade henne till förhör utan att underrätta henne om hennes rätt att ha en advokat närvarande. Kvinnan var fortfarande alkoholpåverkad och led av en sådan baksmälla att hon bara ville sova, men den bullrige och hotfulla polismannen tvingade henne till förhöret trots hennes protester och begäran om att vänta tills hon var nykter. I sin desperation att få sova säger kvinnan efter att förhöret har avslutats "Okej om du säger att jag gjorde det då får det vara så - just nu vill jag bara sova!". Polismannen gjorde en handskriven anteckning på förhörets maskinskrivet handling. "Den misstänkte har erkänt dådet" - En anteckning som inte hade godkänts av kvinnan men denna anteckningen betraktades av domstolen som ett "erkännande" varefter kvinnan fick tillbringa åtta år bakom lås och bom på Hinsebergsanstalten!

Jag menar, precis som Göran Lambertz säger, att inte alla poliser och åklagare är skummisar, men det förekommer en hel del fusk, oaktsamhet och rentutsagt slarv hos polisen och åklagarna i Sverige. Detta slarv resulterar ofta i att domstolarna, precis som i Ulf Larsson-fallet och fallet med den alkoholiserade kvinnan, får fel underlag för dina bedömningar.

Man kan bara hoppas att polisen och åklagarna tar till sig JKs kritik. Det återstår att se om de gör det, men med de erfarenheter jag har fått av rättsväsendet tvivlar jag på att de tar Göran Lamberts kritik på allvar förrän någon polisman eller åklagare får ett fängelsestraff för grovt tjänstefel - då skulle kollegorna säkert vakna till!


Om författaren

Författare:
William Butt

Om artikeln

Publicerad: 12 jan 2006 17:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: