sourze.se

Mauricio Rojas om ny Brå-rapport

Mauricio Rojas vågar kritisera sina egna landsmän i Sverige! Han och Josef Kurdman borde vara föredömen för invandrare!

Det bästa med Mauricio Rojas är att han bevisar att "rasist "är en falsk anklagelse mot de som inte låter som Mona Sahlin.

Rojas talar frimodigt om den verklighet, som Mona Sahlin och hennes sort försöker dölja! Ungefär som en förskingrare försöker frisera en bokföring.

Emellertid - för att lösa ett problem, måste man erkänna dess existens! Detta är en grundläggande tes inom missbrukarvården och borde vara det även i den politiska debatten!

Ingen torde förneka att invandrares överrepresentation i brottsstatistiken är ett stort problem, allra minst invandrarpolitikern Nalin Pekul som flytt Tensta på grund av densamma.

Så nu är det dags. Korten på bordet. Låt samtalet börja. Låt inte omsorg om rötäggen fördärva för alla hyggliga invandrare!

Risken är stor för det om våra ansvarslösa och inkompetenta politiker får fortsätta att ange samtalstonen.

Ty på onsdag kommer Brottsförebyggande Rådet att offentliggöra en ny rapport om invandrare och brottslighet. Och den lär orsaka en ganska livlig debatt!

Förra rapporten publicerades -96, och var baserad på statistik från 80-talet.

Förhoppningsvis är uppgifterna i den nya rapporten av lite senare datum. Och det är de!

Dock lite fördröjda.

Enligt folkpartisten Mauricio Rojas på DN Debatt har fördröjningen berott på rädsla för ämnets känslighet.

Vad säger det om den förmenta öppenhet som vårt samhälle berömmer sig av? Och vad i består rädslan?

Att “folk" inte skall kunna “hantera" fakta och dra “felaktiga" slutsatser på sitt “obildade" och “ointelligenta" sätt?

Vilken fasa för de som vet bäst!

Mauricio Rojas: “Invandrarnas generella överrepresentation när det gäller registrerad brottslighet ligger på lite över hundra procent. Denna överrepresentation gäller praktiskt taget alla typer av brott, men den växer avsevärt, till 300 eller 400 procent, när det gäller grövre brott, exempelvis mord, dråp, misshandel mot obekanta och våldtäkt."

Enligt Brottsförebyggande Rådet och Rojas kan denna överrepresentation varken förklaras med "att invandrare är sämre lottade än svenskar när det gäller socioekonomisk status" eller diskriminering eller "rasism", "eftersom det då vore mycket svårt att förstå varför chilenarna enligt samma studie uppvisar en betydligt högre brottsöverrepresentation än exempelvis etiopierna och andra grupper från Afrika söder om Sahara, eller varför personer från Mellanöstern skulle ha dubbelt så hög brottsbelastning jämfört med indier och vietnameser".

Med andra ord är de vanligaste förklaringarna från politiker och "experter" till all möjlig social dysfunktion bland invandrare bara myter.

Rojas menar att förklaringen kan finnas i "kulturarvet", vilket säkert är sant, men jag vill ändå bidra med en kompletterande hypotes: vad säger att den större brottsligheten hos vissa invandrargrupper inte kan bero på en invandring av människor som är kriminella redan i sina hemländer?

Så har ju fallet varit med över 20 procent av de asylsökande från forna Sovjet. Varför skulle
det vara så annorlunda från andra länder?

Men visst spelar kulturarvet också in. Det visade sig inte minst i samband med kravallerna i Ronna.

Enligt kriminologen och skribenten Mårten Landahl i Aktuell Säkerhet, så skickade polisen i samband med larmet om misshandeln av en svensk tjej en patrull på fyra pers., varav 3 var kvinnor! Något som enligt Landahl uppfattades som en "provokation".

Det var en nyhet för mig. Och en ganska chockerande sådan. Men Landahl är en aktad yngre skribent som inte har någon kufstämpel, så jag böjer mig för hans expertis.

Enligt Landahl kom en kille kom fram och sparkade den svenska tjejen medan hon stod och pratade med polisen! Och "folk" medelålders? försökte hindra poliserna från att ta med de här pojkarna som misshandlat tjejen och kallat henne "hora". Här har vi alltså en större lojalitet mot den egna etniska gruppen än mot svenska samhället.

Rojas menar att vi måste “fördjupa oss i de olika nationaliteternas sociokulturella bakgrunder och olikheter för att hitta mer hållbara förklaringar till de stora skillnaderna i brottsbelastningen mellan och inom olika invandrargrupper som är så uppenbar".

Jag menar att vi även måste få slut på det omfattande missbruket av asylrätten.

Vi bör generellt vägra att ge uppehållstillstånd till de som inte har giltiga id-handlingar.

Vi bör konsekvent hålla oss till FN:s flyktkonventions närhetsprincip, dvs. att man skall söka asyl i ett så närliggande land som möjligt.

Sen måste vi sluta att dela upp invandringen i olika poster och bara diskutera en post åt gången, när det finns ett flertal ekonomiska, kulturella, sociala som talar för ett långt invandringsuppehåll i kombination med skrotning av det mångkulturella samhället.

Mångkultur handlar inte om kebab kontra köttbullar, utan om kvinnosyn, hedersbegrepp, i alla möjliga sammanhang, förpliktelser mot släkt kontra samhälle.

Mångkultur är alltså ett annat ord för en uppdelning av samhället i mindre samhällen, vilket antagligen är en dröm för de som tror att nationer med ett dominerande folkslag är något ont, som leder till folkmord och krig, när det är precis tvärtom, vilket utvecklingen i det postkommunistiska Jugoslavien visat.

Länk: dn.se


Om författaren

Författare:
Michael Ståhlberg

Om artikeln

Publicerad: 12 dec 2005 20:15

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: