sourze.se

Konsten att leva: 5. Meningen med livet

Livet kan bestå av allt och det är du själv, tillsammans med andra, som bestämmer utgången och hur det skall levas.

Hur många har inte tittat upp i natthimlen och funderat över livets mening. Finns det någon eller är allt bara ett spel för galleriet?

Det roliga med livet, är att du själv kan vara med och påverka utgången, i den riktning du önskar. Vill du att livet skall ha en mening? Låt det få en mening. Hitta meningen i allt du gör, i det lilla och i det stora. De som inte vill att livet skall ha en mening, kan leva för att dö eller för ingenting. Vem tror du får roligast?

Alla tror på något, till och med de som inte påstår sig göra det. Med tron kommer du långt och med vetskap kan du komma ännu längre. En tro kan ofta ge en mening åt livet, ett projekt eller en relation, men när tron sviktar tappar du känslan och börjar tvivla. Vetskap är starkare. När du vet vad som känns rätt och fel kan du läsa av dig själv på ett bra sätt.

Meningen med livet är det många som söker. Vissa tror sig ha hittat den. Det kan ha funnit ett steg på vägen eller också har de hittat en helhetskänsla som gör att de upplever ett meningsfullt varande. Även om vi idag inte hittat den slutliga meningen med livet på en medveten nivå, har vi hittat effektivare och bättre instrument än vi haft de senaste tusen åren. För att komma åt meningen med livet skall vi minnas var vi kommer ifrån och vem vi är. Vi skall också minnas vad vi kan och skall göra samtidigt som vi skall vara närvarande i nuet. Många läror försöker hitta svaren, och på något plan har vi alla sanningen inom oss eller kan komma åt den om vi höjer vårt medvetande.

De som själva har svårt att hitta en mening i livet kan söka sig till andra för att få inspiration eller vägledning. Religioner spelar här en viktig roll, även om det idag är många som inte vill veta av en gud. Det är kanske inte att de inte tror på gud, utan mer att de inte vill inordna sig under någon gud eller tro, även om de tror på en högre existens av någon form. Ordet gud har för många fått en felaktig klang eller lett till negativa associationer. Detta kan bero på att ordet gud använts felaktigt och i vissa fall missbrukats. De religiösa fanatiker som idag finns har ofta tappat bort eller stängt av sin egen inre känsla och intuition för vad som är rätt och fel. De väljer istället att göra som en ledare eller falsk gud säger. Det finns ingen sann gud som talar om för oss att vi skall ta någon annans liv eller fatta beslut som stör livets cykler. Detta är beslut vi tar på egen hand, för att vi av någon anledning tror på något.

Vetenskapsmän försöker få oss att veta istället för att tro. Många oförklarliga saker har vetenskapen gett svar på och ju ödmjukare och öppnare forskningen blir desto mer rätt kan våra vetenskapsmän komma att få. Prestige och maktkamper finns på alla tänkbara och otänkbara plan men de kan övervinnas. Vi kan lära oss att se det vi tittar på och låta kunskap kan leda oss framåt. Det går att hitta en naturlig förklaring till allt som händer även paranormala gåvor och upplevelser som tidigare benämnts som häxeri, svart magi eller omöjligt. Sanningen kan ligga en bit bortom dagens förstånd eller närmre naturen och det naturliga. När våra sinnen öppnas kan vi nå både utveckling och tillväxt, alternativt stagnation om vi stänger ner dem.

Livet kan bestå av allt och det är du själv, tillsammans med andra, som bestämmer utgången och hur det skall levas. Vi har alla gjort fel och kommer att göra detta även i framtiden. Ånger, skuld och sorg är känslor som kan få greppet om dig. Dina sinnen och känslor är effektiva redskap som talar om för dig när du gör rätt och fel. Lyssna på dem och använd dem, istället för att stänga av dem när de berättar saker du inte vill höra. Negativa känslor kan bosätta sig i dig om du ger dem för mycket fokus på något plan. När du kan förhålla dig neutral och hålla fokus på det som är viktigt, oavsett vad som händer lever kan du i balans och fatta bästa tänkbara beslut i varje situation.

Någonstans inom oss tror vi alla på något. Kalla det vad du vill, gud, existensen eller bara livets mening. De som inte vill veta av denna del av jaget stänger ner eller förnekar en del av sig själva, där de förnekar livsenergin. Det finns en mening med livet och innan vi med säkerhet kan säga vad, är det upp till oss att söka den.

Livet kan skänka dig all olycka i världen men det kan också skänka dig kärlek, glädje och utveckling. Det mesta av upplevelsen bestämmer du själv. Det är inte bara de medvetna utan alla delar av ditt jag som är med och väljer. Det kan därför bli svårt att bara välja kärlek och glädje. Djupt rotade känslor som skuld och rädslor kan få dig att hamna i olika situationer du helst undvikit. Du kan bli ledsen, känna dig utanför eller orättvist behandlad. När dessa känslor dyker upp, kan du tycka synd om dig och ge upp eller aktivt göra vad du kan för att stärka dig själv och lära dig att tänka, känna och göra på nya sätt. Det kan låta banalt eller enkelt och kan också vara det. Ofta är det dock lite trixigt innan du börjar förstå dig själv och kan bli din egen chef. Vi har alla våra egna läxor att lära och i vissa fall kan det vara näst intill omöjligt att öppna upp och erkänna vissa saker för sig själv. Som väl var är det möjligt och framför allt värt det.

Vi kan alla vara delaktiga i att skapa en bättre eller en fantastisk värd till oss och våra barn. När vi lär oss mer om människan och varför vi reagerar som vi gör i olika situationer kan vi lära oss att undvika det som skadar oss. Det är kanske inte lika exotiskt att forska i människan som att utforska världsrymden men vi kan få svar på frågor vi inte ens trodde vi kunde ställa, om vi lär oss att förstå människan fullt ut. Ofta ligger sanningen närmre än vi tror bara vi hittar de rätta frågorna.

Gör livet till en gåva till dig själv och sätt dig i ditt rätta perspektiv i förhållande till allt annat som existerar. Låt inte dina rädslor för det okända och livet hindra dig från att leva.


Om författaren

Författare:
Charlotte Kilman

Om artikeln

Publicerad: 16 nov 2005 17:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: