sourze.se
Artikelbild

Början till slutet

Världens oljekällor börjar sina redan inom fem år. Då är sötebrödsdagarna slut. För gott.

Framtiden ser dyster ut. Problemet stavas o l j a.

I boken Olja målar författaren Gunnar Lindstedt ett scenario som borde få varenda människa att köpa guld och gräva ner detta på säkert ställe. Som på medeltiden, bra att ha i framtiden.

Gunnar Lindstedt, som är en av rikets bättre journalister och anställd på Veckans Affärer, har själv köpt en kåk på landet med kakelugnar och brunn med handpump på gården. Efter en omfattande research har han börjat planera en framtid där häst och vagn blir vanligt igen.

Ni har säkert redan hört rykten om att oljan snart tar slut. Ni har då också hört oljebolagens förnekanden att så är fallet. Att oljebolagen förnekar saken är inte konstigt alls. Skulle de bekräfta skulle investerarna fly fältet och det vill man givetvis undvika.

Ni märkte säkert att oljepriset inte sjönk efter börskraschen 2000 och den åtföljande lågkonjunkturen. Vilket hade varit naturligt på den gamla goda tiden. Att oljepriset inte sjönk beror på att vi nått taket för hur mycket olja som kan produceras. Mer än så här går inte.

I USA har oljeproduktionen minskat sedan 1973. Numera importerar Storbritannien mer olja än man exporterar. I Norges oljefält minskar också oljereserverna. Förhoppningar om nya stora oljefyndigheter i Kazakstan och trakterna kring Kaspiska havet har kommit på skam.

För att klara världens energiförsörjning måste därför ständigt nya oljefält upptäckas. Framstående geologer påstår numera att detta inte är möjligt.

Det kommer att bli värre. Snart kommer produktionen att m i n s k a . Vi har nått "peak oil", då oljefälten börjat sina. I den amerikanska Hirschrapporten visar sex tunga prognoser att detta kommer att ske redan runt 2010, alltså inom fem år. Världen är inte alls förberedd på detta. Samma rapport slog fast att enbart omställningen till mindre energikrävande fordon skulle kosta "billion of dollar". Pengar som konsumenten får hosta upp.

Oljan tar alltså inte slut, men den blir en bristvara. Världens oljereserver kommer att minska i i ett läge då efterfrågan ökar som aldrig förr. Ett bensinpris på femtio kronor litern är inte osannolikt.

Kampen om världens oljetillgångar pågår för fullt. USA:s krig mot Irak, dess hatkampanjer mot Venezuelas regim, dess planer på att invadera Syrien och Iran beror på oljan framtid. I Mellanöstern finns fortfarande 65 procent av världens kända oljereserver. Den som har makten över oljefälten i Mellanöstern har också makten över alla andras ekonomi.

Kina, Japan, Indien, Europa och USA konkurrerar redan om oljan. USA hindrade nyligen kineserna från att köpa ett amerikanskt energibolag. Stillasittande kommer ingen att förbli när USA roffar åt sig de sista droppar olja. Risken för storkrig ökar.

Den av president Bush beställda Hirschrapporten slår fast att när "peak oil" nås "ökar inflation och arbetslöshet, produktionen av varor och tjänster minskar och levnadsstandarden kommer att sjunka".

Vi kommer också att drabbas av brist på mat med höga matpriser som följd. En förutsättning att skaffa mat åt jordens sex miljarder invånare är nämligen konstgödsel. Konstgödsel kan inte produceras utan olja. Produktionen av mat kommer därför att minska dramatiskt. Odling utan konstgödsel är dyrare och ger färre skördar. Värst drabbas utvecklingsländerna, Kina och Indien kommer att få livsmedelskris och hungersnöd. Det internationella transportsystemet kommer att braka ihop. En flygtripp över Atlanten kommer att kosta minst 50 000 kronor.

Vi kan i och för sig fortsätta diskutera feminismen, kommunismen, våldtäkter, dokusåpor, Göran Persson och allt annat som förefaller viktigt. Så har vi i alla fall något att göra under tiden vi väntar. Fast jag trr jag lyssnar på Tom Lehrer istället.

Gunnar Lindstedts bok Olja är spännande, lättläst och mycket välskriven. Rekommenderas åt alla.

Om författaren

Författare:
Roger Lord

Om artikeln

Publicerad: 07 nov 2005 14:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: