sourze.se
Artikelbild

Glöm inte de elöverkänsliga vid lagskärpningen

"Jag utgår från att Berit Andnors, riksdagens, HOs och DOs lokaler redan är tillgänglighetsanpassade för människor med funktionsnedsättningen elöverkäns-lighet. Om inte, börja med att anmäla dem."

Socialminister Berit Andnor är inte nöjd med tillgänglighets-anpassningen i Sverige för människor med funktionsnedsät-tningar. Hon har därför öppnat för en lagskärpning som gör dålig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar olaglig. Enskilda kan då kräva skadestånd från exempelvis butiksägare och krögare. Alla skall kunna gå över en gata, uppleva musik-evenemang, tillgodogöra sig information på websidor eller äta middag på krogen.

I Sverige är det, sedan juli 2003, förbjudet med diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Men otillgänglighet när det gäller varor, tjänster och bostäder räknas inte som diskriminering. Även handikappombudsmannen, HO, vill ha en lagskärpning. "När man nu ser över diskrimineringsskyddet vill vi att man ska få med tillgänglighetsfrågorna som en grund för diskriminering", säger HOs kanslichef Hans von Axelsson, som alltså vill ge enskilda medborgare rätt till skadestånd. ur SvD 27 september 2005

Med anledning av detta vill jag påpeka att tillgänglighets-anpasning inte alltid sker automatiskt utan butiker, krogar, m.m., behöver uppmärksammas på behoven. Detta är speciellt viktigt när det gäller funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Ett viktigt redskap är då handikappför-bundet "Elöverkänsligas Riksförbund" som agerar för ökad tillgänglighet. Men varje människa med eller utan funktion-snedsättning har en skyldighet att påpeka, rapportera och i värsta fall anmäla brister i tillgänglighet till HO och/eller Diskrimineringsombudsmannen, DO. Dessa myndighe-ter behöver självklart hjälp att hitta alla de situationer och miljöer som behöver åtgärdas. Om människor med funk-tionsnedsättningen elöverkänslighet inte häver upp sin
stämma så är det inte självklart att dessa åtgärder hinner att komma till stånd innan år 2010 då den "Nationella handlingplanen för handikappolitiken" - "Från patient till medborgare" - antagen av riksdagen - skall ha gjort hela Sverige totalt handikapp-anpassat. Ge därför alla en möjlighet att tillgänglighetsanpassa sina verksamheter redan nu!

Jag utgår från att Berit Andnors, riksdagens, HOs och DOs lokaler redan är tillgänglighetsanpassade för människor med funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Om inte, börja med att anmäla dem.


Om författaren

Författare:
Olle Johansson

Om artikeln

Publicerad: 29 sep 2005 14:18

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: