sourze.se

Mao ledstjärna eller tyrann

Jung Chang och Jon Halliday anser att Mao var 100 procent dålig. Jag anser att Mao var 70 procent bra och 30 procent dålig.

I boken "The unknown story" försöker författarna Jung Chang och Jon Halliday att finna så många ogynnsamma saker om Mao som möjligt. Enligt boken skulle Mao ha mördat 70 miljoner människor. Även om siffran är överdriven är det utan tvekan så att Mao mördade många människor.

Till Maos fördel kan man säga att han återupprättade Kina som en enad och stark makt. Under 1800-talet och de första 50 åren av 1900-talet förödmjukades Kina oupphörligen av Västerlandet och Japan. Det började med opiumkriget 1840 då kineserna tvingades att acceptera opium som handelsvara och dessutom tvingades att avstå ett landområde som senare blev Hongkong. Under resten av 1800-talet räckte det att man skickade några kanonbåtar kanonbåtsdiplomati för att Kina skulle sluta en ny ojämlik traktat. År 1895 förlorade Kina ett krig mot Japan och tvingades avstå från Taiwan. 1910 erövrade Japan Korea och 1931 ockuperade Japan Manchuriet. Mellan 1937 och 1945 höll Japan mer än halva Kina ockuperat. I och med Maos makttillträde 1949 upphörde Kina att vara en svag makt och när USA försökte erövra Nordkorea 1950 tvingade kinesiska trupper amerikanarna tillbaka till demarkationslinjen mellan Nord- och Sydkorea.

En orsak till att så många föll offer för Maos politik var att Mao hade bråttom med att införa kommunismen Av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov i Kina. Om han hade nöjt sig med socialismen Av var och en efter förmåga och åt var och en efter prestation skulle många människoliv ha sparats och kineserna skulle ha haft en högre levnadsstandard nu. Första försöket att snabbt införa kommunismen var under det stora språnget 1959 när bönderna höll på med att producera järn i byarna i stället för att ta vara på skörden. Följden blev att många miljoner kineser svalt ihjäl 1960. Nästa försök att stärka kommunismen hos den unga generationen var kulturrevolutionen 1966. Detta måste också i efterhand ses som ett misslyckande eftersom denna generation inte har haft en tanke på att införa kommunismen. Vad kulturrevolutionen framförallt skadade var utbildningsväsendet. Analfabetismen ökade men nu är läskunnigheten i åldrarna mellan 12 och 40 år 96 procent.

Mao dog 1976 och nästa år är det 30 år sedan. Man kan fråga sig hur Kina kommer att se ut om 30 år. Kommer man att ha infört någon form av kommunism eller kommer Kina att vara helt kapitalistiskt? Man kan fråga sig hur den generation som upplevde kulturrevolutionen tänker om Mao idag.


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 22 aug 2005 15:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: