sourze.se

Peps har ju rätt!

Inför Peps Perssons medverkan i Allsång på Skansen sade Peps till skvallerblaskan Expressen att "Vi borde avkriminalisera cannabis".

Detta uttalande var en reflektion över den straffsats som är kopplad till cannabisbruket. Peps menade vidare att vi "borde avkriminalisera användandet. Inte vad gäller tyngre droger, men lättare. De utgör inget hot. I dag är straffskalan så hög för knarkbrott att det sätter skalan för till exempel grova våldsbrott ur spel/.../Nolltoleransnivån i samhället mot knark gör att det är svårt att komma till tals med vettiga argument. Det blir endera skräckpropaganda eller flumreklam/.../Alkohol är farligare och gör större skada, dessutom är det bruket väldigt romantiserat i vårt samhälle". Expressen: 2005-08-09

Tidningen i fråga var givetvis inte sen med att leta upp en massa andra allsångare som kunde oja sig över hur tanklöst det hade varit av Peps att komma med sådana uttalanden. Maria Lundqvist svarade på Expressens uppmaning att "Det är dumt. Säger man så är man fel ute. Det kan aldrig vara rätt. Knark ställer till så mycket elände. Vad är nästa steg efter det? Ska vi tillåta prostitution också?". Enligt tidningen fick hon snabbt medhåll av Louise Hoffsten och Brasse Brännström. Expressen: 2005-08-10

Vad vare sig Maria Lundqvist, Louise Hoffsten, Brasse Brännström eller för den delen redaktionen på Expressen verkar förstå är dock att Peps Persson aldrig propagerar för cannabisbruk utan i stället reagerar mot den drakoniska straffsats som rör bruket och som i förhållande till exempelvis våldsbrotts- och sexualbrottstraffen verkar vara helt oproportionerligt hög.

Som vanligt har tidningen ett enda syfte med sin artikel och detta syfte är vare sig att försöka belysa någon problematik eller att väcka debatt utan enbart att sälja lösnummer. Peps Persson sätter fingret på ett stort missförhållande i samhället när han pekar på den snedvridning som finns i lagstiftningen om drogbruk. Andra artister borde istället tacka honom för att han har kurage nog att starta en diskussion om ett ämne som de själva av ren omsorg om sin karriär undviker som pesten.

Jag håller med Peps, sänk straffen för cannabisbruk eller legalisera det helt och hållet om det nu inte är möjligt att ha en mer differentierad straffskala. Vi kan inte ha liknande straff för innehav av cannabis som för grova vålds-och sexbrott. Det säger sig självt.


Om författaren

Författare:
Martin Ekdahl

Om artikeln

Publicerad: 15 aug 2005 10:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: